Het reken- en gedragsspecialisme van Dalton Kindcentrum de Markesteen in Zwolle Zuid

Het is 11 januari als ik de kantine van Dalton Kindcentrum de Markesteen in Zwolle Zuid binnenloop. Een sobere ruimte die rustig oogt en onderwijl in alle gemakken voorziet.

Aan tafel zit Irene Heuvingh, leerkracht van groep 4/5 en specialist van OOZ op de vlakken Gedrag en Rekenen.

Irene vertelt dat gedrag altijd haar grote interesse heeft gehad. Daarom heeft zij in 2009 de master Gedragsspecialist behaald aan het Seminarium van Orthopedagogie.

Dat beviel en in 2014 rondde zij een tweede master af aan Hogeschool Windesheim: die van Rekenspecialist.

Irene wil namelijk graag investeren in kinderen die extra aandacht of begeleiding nodig hebben. Zo kunnen ook kinderen voor wie het normale onderwijsprogramma af en toe lastig is, zich optimaal ontwikkelen.

De taken van een Dalton rekenspecialist: over nieuwe lesmethodes en rekengesprekken

Alle specialisten die werken binnen een basisschool, kijken naar de behoeften van de leerkrachten en de leerlingen. Daar stemmen zij hun activiteiten op af. Per maand krijgen zij ongeveer 2 dagen de tijd om deze extra werkzaamheden uit te voeren.

Het mooie aan deze insteek is, dat de specialisten niet alleen extra werkzaamheden uitvoeren ter verbetering van het onderwijs. Zij delen namelijk hun kennis en vaardigheden met de andere leerkrachten. Zo profiteert een heel team van de masteropleiding van één persoon. En zo wordt het onderwijs gestaag verder ontwikkeld.

Irene vertelt: “Vorig jaar heb ik de keuze van een nieuwe rekenmethode gecoördineerd. We hebben gekeken naar de inhoud van de verschillende leerboeken en naar de mate waarin Dalton-elementen, zoals samenwerkingsopdrachten, aan bod kwamen.

Dit heeft geresulteerd in de mooie nieuwe methode Wereld in Getallen, die we met veel plezier gebruiken.”

Terwijl Irene vertelt, gaat ze steeds sneller praten. Ze is duidelijk enthousiast en vertelt hoe ze dit jaar bezig is met de introductie van een stappenplan voor rekengesprekken.

Die gesprekken werden eerder gevoerd tussen rekenspecialist en leerling. “Veel te spannend voor de leerlingen,” vertelt Irene. Bovendien was het logischer om de leerkrachten de gesprekken te laten voeren. Zodoende krijgen zij goed zicht op de rekenvaardigheden van hun leerlingen. En daar kunnen zij het onderwijsaanbod op afstemmen.

“Daarom is besloten dat de groepsleerkracht zelf met de kinderen in gesprek gaat over hun rekenontwikkeling. Maar dan hebben ze wel een duidelijke instructie nodig. En die wordt momenteel ontwikkeld.”

Dalton Kindcentrum de Markesteen: specialismes, platforms en een academie

Ik vraag Irene of zij alleen voor Dalton Kindcentrum de Markesteen werkt, of dat andere openbare basisscholen hier ook baat bij hebben.

“Nou, dat is het mooie,” zegt Irene. En ze vervolgt met een korte uitleg over de overkoepelende stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en omstreken, OOZ. Bij deze stichting zijn 40 scholen aangesloten en binnen deze scholen kunnen leerkrachten zich ontwikkelen tot specialist.

In totaal zijn er 5 specialismes:

  • Interne begeleiding

  • Rekenen

  • Taal

  • Het jonge kind

  • Gedrag

Per onderwerp nemen de specialisten plaats in overkoepelde platforms. Daar werken ze samen aan brede projecten, zoals Irene’s stappenplan voor de rekengesprekken. Maar daarin worden ook ervaringen gedeeld, bijvoorbeeld over lesmethodes of didactische tips.

Ten slotte biedt OOZ de OOZ Academie. Hierin verzorgen collega’s, maar ook externe professionals, cursussen over een breed scala aan onderwerpen.

Door te werken met specialisten, platforms en de academie, kunnen alle leerkrachten binnen OOZ zich continue blijven ontwikkelen. “Bovendien profiteren wij van elkaars kennis en kunde, en dat vind ik mooi!” concludeert Irene.

Ik voeg toe dat de thema’s van OOZ, Eigenaarschap, Grenzeloos maatwerk en 21e-eeuwse vaardigheden, op deze manier ook van toepassing zijn op de leerkrachten.

Irene beaamt dat: “De specialisten zijn eigenaar van ‘hun’ onderwerp en voelen zich ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling binnen die specialismes.

Door de specialisten kunnen wij bovendien beter maatwerk bieden aan de leerlingen, zodat zij zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.

Ten slotte blijven wij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Daardoor kunnen wij de kinderen optimaal voorbereiden op een toekomst vol kansen.”

Nog even dan: het gedragsspecialisme

We zijn aan het eind van het uur gekomen, maar ik heb nog niks gehoord over het specialisme Gedrag.

Gelukkig hoef ik het woord maar te noemen en Irene brandt los. “Zeg het maar als ik teveel vertel hoor, ik vind het zo leuk dat er nu aandacht aan de specialismes wordt besteed!” lacht ze.

Daarna vertelt ze vol verve over het groepsplan Gedrag, dat zij met collega’s binnen het Platform Gedrag aan het schrijven is. “In het groepsplan Gedrag worden de behoeften van de groep, subgroep en individuele leerling beschreven. Op basis daarvan selecteren we de activiteiten die we aanbieden. En op basis daarvan kijken we ook naar de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht.”

“Op basis van 2 elementen vullen we het groepsplan in:

  • Het pedagogisch volgsysteem ZIEN, waar elke leerkracht op de Markesteen al mee werkt.

  • De observaties van de leerkracht.

Met behulp van deze gegevens krijgen wij een volledig beeld van het gedrag en de cognitieve ontwikkeling van een kind, en daar kunnen wij optimaal op inspelen.”

Als ik weer buiten sta, loopt mijn hoofd over: OOZ, platforms, specialismes, een heuse academie…de gedrevenheid straalt er vanaf, zowel van de school als van Irene persoonlijk. Nooit gedacht dat er zoveel achter de wereld van het hedendaagse openbaar onderwijs schuilging!

Naast een reken- en gedragsspecialist werkt er op Dalton Kindcentrum de Markesteen ook een taalspecialist. Lees het gesprek dat ik had met Ingeborg Hooijmaaijers.

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap