Team

Van links naar rechts

Boven: Marielle Schaap, Ingeborg Hooijmaaijers, Andrea Jansink-Vooijs, Nathalie Vogelzang, Annemée Daalhuizen, Frank van Loon, Saskia Oosterbaan, Irene Heuvingh, Jorien Griffioen

Onder: Monique Booij, Corinne Damman, Regina Frederiks, Julia van der Schoor, Huriye Sagir, Lisanne Feeburg


  

GROEPSINDELING

Het schooljaar 2020-2021 starten we met 7 groepen.

Groepen

Leerkracht (en)

Werkdagen

Groep 1/2a

Huriye Sagir

Lisanne Feeburg

maandag, dinsdag en woensdag

donderdag en vrijdag

Groep 1/2b

Annemée Daalhuizen

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 3

Ingeborg Hooijmaaijers

Roelien Zijlma

maandag, dinsdag, woensdag

donderdag en vrijdag

Groep 4

Saskia Oosterbaan

Roelien Zijlma

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

woensdag

Groep 5

Irene Heuvingh

Renee van Rijswijk

maandag, dinsdag, woensdag

donderdag en vrijdag

Groep 6-7

Frank van Loon

Monique Booij

maandag t/m vrijdag

dinsdag en donderdag

Groep 7-8

Nathalie Vogelzang

Andrea Jansink

maandag, dinsdag, woensdag

donderdag en vrijdag (en maandagochtend en woensdagochtend)

                                                                           

Bijzonderheden

Groep 1/2a:

De kleutergroep zal in de loop van het schooljaar groeien door instroom van 4-jarigen.

We verwachten rond de Kerstvakantie een nieuwe kleutergroep te kunnen starten.

Groep 1/2b:

De kleutergroep zal in de loop van het schooljaar groeien door instroom van 4-jarigen.

We verwachten rond de Kerstvakantie een nieuwe kleutergroep te kunnen starten.

Groep 3:

Roelien staat naast de donderdag en vrijdag voor groep 3 ook nog de woensdagen voor groep 4

Groep 4:

Geen bijzonderheden

Groep 5:

Renee is WPO leerkracht, laatste jaar PABO student.

Bij ziekte of afwezigheid van Renee is Irene “achtervang”.

Irene is op donderdag en vrijdag ambulant en is dan bezig met andere taken en werkzaamheden voor de school.

Groep 6/7:

Op dinsdag- en donderdagochtend wordt de groep gesplitst door de inzet van Monique.

Groep 6: Frank

Groep 7: Monique

Frank heeft komend schooljaar nog een aantal dagen (13 dinsdagen) ouderschapsverlof. Op deze dagen zal hij vervangen worden.

Groep 7/8:

Op maandag- en woensdagochtend wordt de groep gesplitst door de extra inzet van juf Andrea.

Groep 7: Andrea

Groep 8: Nathalie

In het kader van de vermindering van de werkdruk en het inzetten van hun specialistische kennis zullen alle leerkrachten een aantal dagen (afhankelijk van hun werktijdfactor) worden vervangen voor de groep. Deze tijd kan dan gebruikt worden voor diverse onderwijs gerelateerde zaken. Over het algemeen zijn de leerkrachten dan ook gewoon op school aan het werk. De vervangingen worden zoveel mogelijk intern geregeld.

Mocht de WPO-leerkracht onverhoopt uitvallen dan heeft dit consequenties voor de ruimte die we nu kunnen inzetten qua ondersteuning in de groepen 5-6 en 7-8.

  

Intern begeleider en didactisch coach

De intern begeleider coördineert de zorg voor leerlingen. Regina Frederiks doet dit voor groep 1 tot en met 8. Daarnaast werkt zij als didactisch coach bij ons op school. Door middel van filmopnames en het analyseren hiervan worden leerkrachten begeleid om hun leerkrachtvaardigheden te optimaliseren. Regina is op maandag t/m donderdag op school.

 

ONDERWIJSONDERSTEUNER

Corinne Damman is onderwijs ondersteuner. Zij werkt onder andere met de kinderen die voorheen een zgn. rugzak hadden. Daarnaast werkt ze met kinderen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben.

Corinne is op dinsdag, woensdag en donderdag op school aanwezig.

Ook Monique Booij biedt ondersteuning in de groepen, met name in groep 6-7 en 7-8. Op een aantal ochtenden worden deze groepen gesplitst.

Ook Andrea Jansink is extra aanwezig in haar eigen groep voor het splitsen van de groep.

Deze ondersteuning wordt bekostigd uit het budget voor Passend Onderwijs en uit de werkdrukmiddelen die iedere school ontvangt.

 

CONCIERGE en ADMINISTRATIE

Claudia van Dorsten is onze conciërge. Zij is aanwezig op maandag tot en met woensdag. Naast conciërge werkzaamheden voert zij ook administratieve taken uit.

Op maandag, donderdag, en vrijdag zal Mariëlle Schaap de ochtenden ook administratieve ondersteunende taken doen op school.

 

TAAL- EN REKENCOORDINATOREN

·         Irene Heuvingh heeft haar master rekenen en gedrag. Zij zal haar expertise op deze gebieden inzetten in school.

·         Ingeborg Hooijmaaijers is onze taalspecialist.

·         Huriye Sagir is onze jonge kind specialist.

De specialisten zullen waar mogelijk af en toe worden vrij geroosterd of extra tijd krijgen voor hun specialistische werkzaamheden. Deze specialisten vormen samen met de directeur en de intern begeleider het kaderteam.

 

AANWEZIGHEID DIRECTEUR

Jorien Griffioen is in principe de hele week aanwezig op school. Op de momenten dat Jorien afwezig is, is Regina Frederiks het aanspreekpunt. Jorien is altijd bereikbaar per mail: directie-markesteen@ooz.nl

  

VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS

De groepen 3 tot en met 8 hebben op dinsdag gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Op de donderdag wordt er door de vakleerkracht les gegeven aan de groepen 1-2 en aan groepen met een leerkracht zonder gymnastiekbevoegdheid. Erica Manenschijn is vanuit Sport Service Zwolle verbonden aan onze school. Naast de lessen die zij geeft op de scholen heeft zij ook diverse taken op wijkniveau ter bevordering van sporten onder de jeugd.