Team

Van links naar rechts

Boven: Regina Frederiks, Irene Heuvingh, Ingeborg Hooijmaaijers-Kuipers, Arnold van Balen, Roelien Zijlma, Huriye Sagir-Eydir, Andrea Jansink

Midden: Annemée Daalhuizen, Julia van der Schoor, Nathalie Vogelzang, Maika van Breeden , Corinne Damman, Renee van Rijswijk

Onder: Frank van Loon, Jorien Griffioen, Gretha Oenema

Groepsindeling

Het schooljaar 2023-2024 starten we met 8 groepen.

Groep 1/2a

Huriye Sagir

maandag, dinsdag

   

Julia van der Schoor

 

woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 1/2b

Annemée Daalhuizen

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

   

Gretha Oenema

 

dinsdag (deels groep, deels ondersteuning)

Groep 3

Ingeborg Kuipers

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

   

Huriye Sagir

 

woensdag

Groep 4

Saskia Oosterbaan

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

   

Roelien Zijlma

 

woensdag

Groep 5

Frank van Loon

maandag, dinsdag, woensdag

   

Arnold Balen

 

donderdag en vrijdag

Groep 6

Nathalie Vogelzang

maandag, dinsdag en woensdag

   

Roelien Zijlma

 

donderdag en vrijdagochtend

   

Frank van Loon

vrijdagmiddag

Groep 7

Renee van Rijswijk

maandag t/m vrijdag

Groep 8

Irene Heuvingh

maandag, dinsdag, woensdag, en vrijdag

   

Frank van Loon

donderdag

Bijzonderheden

Groep 1/2a:

De kleutergroep zal in de loop van het schooljaar groeien door instroom van 4-jarigen.

We verwachten rond de voorjaarsvakantie een nieuwe kleutergroep te kunnen starten.

Extra ondersteuning in deze groep door Annemée/Gretha op de dinsdag en woensdag.

Huriye is ook op woensdag op school en staat dan voor groep 3

Groep 1/2b:

De kleutergroep zal in de loop van het schooljaar groeien door instroom van 4-jarigen.

We verwachten rond de voorjaarsvakantie een nieuwe kleutergroep te kunnen starten.

Extra ondersteuning in deze groep door Annemée/Gretha op de dinsdag en woensdag.

Annemée is een deel van het schooljaar met zwangerschap/bevallingsverlof. Zij zal vervangen worden door Maika van Breeden.

Groep 3:

Geen bijzonderheden

Corinne verzorgt de ondersteuning in groep 3 op dinsdag, woensdag en donderdagochtend

Groep 4:

Geen bijzonderheden

Extra ondersteuning door Corinne

Groep 5:

Arnold is WPO-leerkracht, laatste jaar PABO student.

Bij ziekte of afwezigheid van Arnold is achtervang geregeld.

Frank staat op donderdag voor groep 8 en op vrijdagmiddag voor groep 6. Op vrijdagochtend is Frank

Groep 6:

Geen bijzonderheden

Groep 8:

Irene is op de donderdag ambulant voor andere taken

Algemeen

In het kader van de vermindering van de werkdruk en het inzetten van hun specialistische kennis zullen alle leerkrachten een aantal dagen (afhankelijk van hun werktijdfactor) worden vervangen voor de groep. Deze tijd kan dan gebruikt worden voor diverse onderwijs gerelateerde zaken. Over het algemeen zijn de leerkrachten dan ook gewoon op school aan het werk. De vervangingen worden zoveel mogelijk intern geregeld.

Mocht de WPO-leerkracht onverhoopt uitvallen dan heeft dit consequenties voor de ruimte die we nu kunnen inzetten qua ondersteuning in de groepen. Frank is de “achtervang” voor Arnold.

Intern begeleider en didactisch coach

De intern begeleider coördineert de zorg voor leerlingen. Regina Frederiks doet dit voor groep 1 tot en met 8. Daarnaast werkt zij als didactisch coach bij ons op school. Door middel van filmopnames en het analyseren hiervan worden leerkrachten begeleid om hun leerkrachtvaardigheden te optimaliseren. Regina is op maandag t/m donderdag op school.

Onderwijsondersteuner

Corinne Damman is onderwijs ondersteuner. Zij werkt onder andere met de kinderen die voorheen een zgn. rugzak hadden. Daarnaast werkt ze met kinderen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben. De inzet van Corinne wordt o.a. bekostigd vanuit de middelen Passend Onderwijs.

Vanuit de subsidie die we ontvangen vanwege de coronaperiode kunnen we daarnaast nog een aantal collega’s extra inzetten (zie begin van deze eindinfo).

Andrea Jansink wordt komend schooljaar ook volledig op de ondersteuning ingezet (met name groep 5 tot en met 8), zij geeft o.a. ook de Vikinglessen.

Congiërge en administratie

Claudia van Dorsten is onze conciërge. Zij is aanwezig op maandag tot en met woensdag. Naast conciërge werkzaamheden voert zij ook administratieve taken uit.

Op maandag, donderdag, en vrijdag zal Mariëlle Schaap de ochtenden ook administratieve ondersteunende taken doen op school.

Specialisten

·         Irene Heuvingh heeft haar master rekenen en gedrag. Zij zal haar expertise op deze gebieden inzetten in school.

·         Ingeborg Kuipers is onze taalspecialist.

·         Huriye Sagir is onze jonge kind specialist.

De specialisten zullen waar mogelijk af en toe worden vrij geroosterd of extra tijd krijgen voor hun specialistische werkzaamheden. Deze specialisten vormen samen met de directeur en de intern begeleider het kaderteam.

·         Frank van Loon is onze ICT-coördinator.

Aanwezigheid directeur

Jorien Griffioen is in principe de hele week aanwezig op school. Op de momenten dat Jorien afwezig is, is Regina Frederiks het aanspreekpunt.

Jorien is altijd bereikbaar via Parro of per mail: directie-markesteen@ooz.nl

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

De groepen 3 tot en met 8 hebben op dinsdag en donderdag gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Ook de leerlingen van groep 1-2 krijgen 1 les per week van de vakleerkracht, de andere lessen bewegingsonderwijs in groep 1-2 worden gegeven door de leerkrachten zelf. Erica Manenschijn is vanuit Sport Service Zwolle verbonden aan onze school. Naast de lessen die zij geeft op de scholen heeft zij ook diverse taken op wijkniveau ter bevordering van sporten onder de jeugd.

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap