Team

Boven vlnr: Ingeborg Hooijmaaijers, Saskia Oosterbaan, Myrna Kleefstra, Corinne Damman, Marah Oostenbrink, Nathalie Vogelzang, Jorien Griffioen, Charlotte Wark

Beneden vlnr: Anja Schouten, Lisanne Feeburg, Agnes van Dongen, Huriye Sagir, Roelien Zijlma, Irene Heuvingh, Cees Jan van Loo

 

Groepsindeling

Het schooljaar 2017-2018 starten we met 7 groepen.

Groepen

Leerkracht (en)

Werkdagen

Groep 1/2a

Agnes van Dongen

Huriye Sagir

maandag en dinsdag

woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 1/2b

Charlotte Wark

Lisanne Feeburg

maandag t/m donderdag

vrijdag

Groep 3

Ingeborg Hooijmaaijers

Roelien Zijlma

maandag, dinsdag, woensdag

donderdag en vrijdag

Groep 4

Saskia Oosterbaan

Anja Schouten

maandag en dinsdag en 4 woensdagen

16 woensdagen, donderdag en vrijdag

Juf Roelien Zijlma zal 20 woensdagen voor de groep staan

Groep 5-6a

Cees Jan van Loo

maandag t/m vrijdag

Groep 6b-7


Nathalie Vogelzang

Marah Oostenbrink

maandag, dinsdag, woensdag

donderdag en vrijdag

Groep 8

Irene Heuvingh

Myrna Kleefstra (WPO leerkracht)

maandag, dinsdag, woensdag

donderdag en vrijdag

Bijzonderheden:

Groep 1/2a:

De kleutergroep zal in de loop van het schooljaar groeien door instroom van 4-jarigen.


Groep 1/2b:

De kleutergroep zal in de loop van het schooljaar groeien door instroom van 4-jarigen.


Groep 3:

Juf Roelien staat naast de donderdag en vrijdag voor groep 3 ook nog een aantal woensdagen voor groep 4


Groep 4:

Juf Anja en juf Saskia zijn de vaste leerkrachten voor deze groep. Juf Roelien zal een aantal woensdagen voor de groep staan.


Groep 5/6a:

Meester Cees Jan werkt de hele week voor deze groep. Een aantal dagen per jaar wordt meester Cees Jan vervangen door juf Irene.


Groep 6b/7:

Juf Nathalie op maandag, dinsdag en woensdag, op de donderdag en vrijdag staat juf Marah voor de groep.


Groep 8:

Juf Irene is “achtervang” voor de academische student in groep 8.

Bij ziekte of afwezigheid van juf Myrna staat juf Irene voor groep 8 op donderdag en/of vrijdag. Normaal gesproken is juf Irene op donderdag en vrijdag beschikbaar voor diverse werkzaamheden vanuit haar specialismen en het vervangen van andere leerkrachten.

 

Intern begeleider en didactisch coach

De intern begeleider coördineert de zorg voor leerlingen. Regina Frederiks doet dit voor groep 1 tot en met 8. Daarnaast werkt zij als didactisch coach. Door middel van filmopnames en het analyseren hiervan worden leerkrachten begeleid om hun leerkrachtvaardigheden te optimaliseren. Regina is op maandag, dinsdag en woensdag op school.


ONDERWIJSONDERSTEUNER

Corinne Damman is onderwijs ondersteuner. Zij werkt onder andere met de kinderen die voorheen een zgn. rugzak hadden. Daarnaast werkt ze met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Corinne is op dinsdag, woensdag en donderdag op school aanwezig.


CONCIERGE

Claudia van Dorsten is onze conciërge. Zij is aanwezig op maandag tot en met woensdag. Naast conciërge werkzaamheden voert zij ook een aantal administratieve taken uit.

Op donderdag- en vrijdagochtend zal Mariëlle Schaap hierin ondersteunen.


TAAL- EN REKENCOORDINATOREN

De specialisten zullen waar mogelijk af en toe worden vrij geroosterd of extra tijd krijgen voor hun specialistische werkzaamheden. Deze specialisten vormen samen met de directeur en de intern begeleider het kaderteam.


AANWEZIGHEID DIRECTEUR

Jorien Griffioen is in ieder geval op dinsdagmiddag, donderdag en vrijdagochtend op school aanwezig. Op de momenten dat Jorien afwezig is, is Regina Frederiks of Irene Heuvingh het aanspreekpunt. Jorien is altijd bereikbaar per mail: directie-markesteen@ooz.nl


VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS

De groepen 3 tot en met 8 hebben op dinsdag gymles van vakleerkracht bewegingsonderwijs Erica Manenschijn.