Team

Boven vlnr: Frank van Loon, Regina Frederiks, Sharon Blokzijl, Saskia Oosterbaan, Nathalie Vogelzang, Corinne Damman, Lisanne Feeburg, Jorien Griffioen

Beneden vlnr: Ingeborg Hooijmaaijers, Irene Heuvingh, Huriye Sagir, Anja Schouten, Roelien Zijlma, Annemée Daalhuizen, Charlotte Wark

  

Groepsindeling

Het schooljaar 2018-2019 starten we met 7 groepen.

Groepen
Leerkracht (en)
Werkdagen

Groep 1/2a

Agnes van Dongen/Annemée Daalhuizen

Huriye Sagir

maandag en dinsdag

woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 1/2b

Charlotte Wark

Annemée Daalhuizen

maandag t/m donderdag

vrijdag

Groep 3

Ingeborg Hooijmaaijers

Roelien Zijlma

maandag, dinsdag, woensdag

donderdag en vrijdag

Groep 4

Saskia Oosterbaan

Anja Schouten

maandag en dinsdag

20 woensdagen, donderdag en vrijdag

Juf Roelien Zijlma zal 20 woensdagen voor de groep staan

Groep 5

Irene Heuvingh

Sharon Blokzijl

maandag, dinsdag en woensdag

donderdag en vrijdag

Groep 6-7a

Frank van Loon

Maandag t/m vrijdag

Groep 7b-8

Nathalie Vogelzang

Lisanne Feeburg

maandag, dinsdag, woensdag

donderdag en vrijdag

 

Bijzonderheden:

Groep 1/2a:

Agnes van Dongen wordt zolang zij nog afwezig is vervangen door Annemée Daalhuizen.

De kleutergroep zal in de loop van het schooljaar groeien door instroom van 4-jarigen.

Groep 1/2b:

De kleutergroep zal in de loop van het schooljaar groeien door instroom van 4-jarigen.

Groep 3:

Juf Roelien staat naast de donderdag en vrijdag voor groep 3 ook nog een aantal woensdagen voor groep 4.

Groep 4:

Juf Anja en juf Saskia zijn de vaste leerkrachten voor deze groep. Juf Roelien zal een aantal woensdagen voor de groep staan.

Groep 5:

Juf Irene staat aan het begin van de week voor de groep en wordt op donderdag en vrijdag ingezet voor andere taken en vervangingen.

Juf Sharon is WPO leerkracht, laatste jaar PABO student.

Bij ziekte of afwezigheid van Sharon is Irene “achtervang”.

Groep 6/7a:

Geen bijzonderheden

Groep 7b/8:

Geen bijzonderheden

 

Intern begeleider en didactisch coach

De intern begeleider coördineert de zorg voor leerlingen. Regina Frederiks doet dit voor groep 1 tot en met 8. Daarnaast werkt zij als didactisch coach. Door middel van filmopnames en het analyseren hiervan worden leerkrachten begeleid om hun leerkrachtvaardigheden te optimaliseren. Regina is op maandag, dinsdag en woensdag op school.


ONDERWIJSONDERSTEUNER

Corinne Damman is onderwijs ondersteuner. Zij werkt onder andere met de kinderen die voorheen een zgn. rugzak hadden. Daarnaast werkt ze met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Corinne is op dinsdag, woensdag en donderdag op school aanwezig.


CONCIERGE

Claudia van Dorsten is onze conciërge. Zij is aanwezig op maandag tot en met woensdag. Naast conciërge werkzaamheden voert zij ook een aantal administratieve taken uit.

Op donderdag- en vrijdagochtend zal Mariëlle Schaap hierin ondersteunen.


TAAL- EN REKENCOORDINATOREN

De specialisten zullen waar mogelijk af en toe worden vrij geroosterd of extra tijd krijgen voor hun specialistische werkzaamheden. Deze specialisten vormen samen met de directeur en de intern begeleider het kaderteam.


AANWEZIGHEID DIRECTEUR

Jorien Griffioen is in ieder geval op dinsdagmiddag, donderdag en vrijdagochtend op school aanwezig. Op de momenten dat Jorien afwezig is, is Regina Frederiks of Irene Heuvingh het aanspreekpunt. Jorien is altijd bereikbaar per mail: directie-markesteen@ooz.nl


VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS

De groepen 3 tot en met 8 hebben op dinsdag gymles van vakleerkracht bewegingsonderwijs Erica Manenschijn.