Schooltijden

Schooltijden


ONDERBOUW, groepen 1 t/m 4.

BOVENBOUW, groepen 5 t/m 8.

Maandag

08.30 – 14.45

08.30 – 14.45

Dinsdag

08.30 – 14.45

08.30 – 14.45

Woensdag

08.30 – 12.00

08.30 – 12.00

Donderdag

08.30 – 14.45

08.30 – 14.45

Vrijdag

08.30 – 12.00

08.30 – 14.45


Ochtendpauze

Onderbouw

Groep 3, 4 en 5

10.00 – 10.15 uur

Op dinsdag en donderdag kan hiervan worden afgeweken in verband met de gymlessen.

Bovenbouw

Groep 6, 7

en 8

10.15 – 10.30 uur

Buiten spelen na het middag-eten

Groep

 1/2, 3, 4

12.00 – 12.30 uur

Alleen op vrijdag zijn alleen groep 5, 6, 7 en 8 van 12.15 uur tot 12.45 uur buiten

Groep 5, 6,

 7, 8

12.30 – 13.00 uur

Vakanties en margedagen

Vakanties

De vakanties voor het schooljaar 2023 - 2024 zijn als volgt vastgesteld:

  

Vakantie

Datum

Herfstvakantie

23 oktober t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

19 februari t/m 23 februari 2024

Goede Vrijdag

29 maart 2024

Tweede Paasdag

1 april 2024

Meivakantie week 1

29 april t/m 3 mei 2024

Meivakantie week 2

6 mei t/m 10 mei 2024

Hemelvaart + dag erna

9 + 10 mei 2024 is in de meivakantie

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

22 juli t/m 30 augustus 2024

Margedagen

Naast de vakanties kent de Markesteen zogenaamde marge(mid)dagen. Dan zijn de kinderen vrij en besteden de leerkrachten tijd aan nascholing, vergaderen, opzetten van onderwijskundige zaken et cetera. Vooral onderwijskundige ontwikkelingen zullen ook dit schooljaar tijd vragen. De marge(mid)dagen staan op de jaarkalender en worden meegenomen in de agenda van de nieuwsbrief.

Margedagen zijn vrije dagen voor de kinderen. Dit zijn vaak dagen waarop het team vergadert en/of scholing volgt.

Met de planning van vakanties en margedagen wordt rekening gehouden met het minimaal aantal lesuren/onderwijs, 7520 uur, voor leerlingen verdeeld over 8 jaar onderwijs.

   

Voor het schooljaar 2023– 2024 zijn de margedagen gepland op:

Woensdag 13 september 2023

Woensdag

29 november 2023

Donderdagmiddag

21 december 2023(middag voor het kerstdiner)

Vrijdagmiddag

22 december 2023 (middag voor de kerstvakantie)

Maandag

12 februari 2024

Dinsdag 16 april 2024

Vrijdag

28 juni 2024

Maandag

1 juli 2024

  


Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap