Nieuwsbrief

Dinsdag 7 juni 2022

Pleinfestijn

Op donderdag 30 juni sluiten wij ons muzikale jaar op school af met een pleinfestijn.

Vorig schooljaar hadden we ook al een pleinfestijn, alleen konden toen in verband met corona de ouders nog niet komen kijken.

Nu kan dat wel!!

Jullie zijn 30 juni uitgenodigd om te komen kijken en luisteren op het schoolplein.

Verzamelen vanaf 13.10 uur en start om 13.15 uur.

Ouders mogen op het plein meekijken en genieten achter alle opgestelde groepen rondom het podium.

De docenten van Mec-muziek oefenen op de ochtend met de kinderen voor de voorstelling!

Een dag vol muziek dus!!

 

Jaarafsluiting

Via Parro heeft u een uitnodiging ontvangen voor de jaarafsluiting die op 8 juli tussen 18.00 uur en 19.30 uur georganiseerd wordt.

We hopen die dag veel ouders en kinderen te mogen verwelkomen op het plein!!

Er worden leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd en er is muziek en tijd om gezellig met elkaar iets te drinken en te eten.

U kunt zich nog opgeven!!!

 

Vanuit de Stadkamer, VAKANTIELEZEN

Ook dit jaar bieden we weer vakantielezen aan!

Vakantielezen probeert de leesdip in de vakantie te voorkomen. Kinderen t/m 12 kunnen zich laten verrassen met vijf boeken die ze de hele zomer mogen houden!

Ze kunnen zich online aanmelden via deze link Vakantielezen (stadkamer.nl) en wij zorgen dat er voor de zomervakantie een tas voor ze klaarstaat.
Willen jullie ons helpen hier weer een groot succes van te maken?

Vertel de kinderen in je klas dan over deze superleuke actie. Deelname is uiteraard gratis alleen een lidmaatschap van de bibliotheek is vereist (maar ook deze is gratis J).
Kinderen kunnen zich tot 8 juli aanmelden, dan staat de tas gegarandeerd voor de vakantie klaar.

 

Presentatie definitief ontwerp van het nieuwe groene schoolplein

Zoals u weet zijn we druk bezig met het voorbereiden van het vergroenen en aanpassen van ons schoolplein.

Op 23 mei om 16.00 uur komen de hovenier en de ontwerper van het plan het definitieve ontwerp presenteren.

U kunt hierbij aanwezig zijn.

Mocht u dat leuk vinden, wilt u dit dan naar mij mailen?

directie-markesteen@ooz.nl

Ik zoek nog steeds extra ouders die willen helpen bij de voorbereiding van de aanpassingen op het plein.

Een aantal (met name vaders) heeft zich inmiddels gemeld. Maar….vele handen maken licht werk.

Maandag 18 juli tussen 9.00 uur en 12.00 uur en tussen 19.00 uur en 21.00 uur gaan we aan de slag.

Wie komt ons nog helpen???

 

HERHALING: MR verkiezingen van de oudergeleding, de uitslag

Veel ouders hebben de afgelopen dagen gestemd op ouders die zich kandidaat hadden gesteld voor de MR verkiezingen.

Ik wil nogmaals benoemen dat het ontzettend fijn is dat er zich ruim kandidaten gemeld hadden!!

De stemmen zijn geteld en we hebben een compleet nieuwe afvaardiging van ouders in de oudergeleding van de MR de komende jaren.

Op volgorde van de kandidatenlijst zijn de nieuwe MR leden:

·         Ellen Brand-Piek (moeder van Roos, Tessa en Noor Brand)

·         Evert Jan Bagerman (vader van Laurens, Pepijn en Kasper Bagerman)

·         Jessica Vogelzang (moeder van Lewis en Madison Jansen)

·         Karin Visser (moeder van Floor, Marijn en Anouk Verhoef)

·          

Wij wensen deze nieuwe MR ouder-leden een goede tijd toe in de MR van de Markesteen.

 

Agenda

Maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni

Week van de Avond4daagse, Vrijdag defilé.

Dinsdag 14 juni

Breng- en koffieochtend

Maandag 20 juni t/m woensdag 22 juni

Schoolkamp groep 7 en 8

Maandag 20 juni

Nieuwe nieuwsbrief

Let op! Vrijdag 24 juni en maandag 27 juni

Margedagen, alle kinderen zijn vrij!

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap