Nieuwsbrief

Maandag 15 april 2024 

Dalton inloopweek

   

Beste ouders/verzorgers,

Ook dit jaar nodigen we u graag uit voor de Dalton inloopweek.

In deze week bent u van harte welkom om zelf “Dalton” mee te maken in de groep van uw kind(eren) en te komen kijken als de kinderen aan het spelen en/ of werken zijn.

Tijdens het Daltonmoment zijn zowel de leerkracht als de kinderen bezig met hun werk. U ziet de kinderen zelf plannen en aan de taakkaart werken. Ook zult u begrippen in de praktijk terugzien als (week) taak, Klasseplan, Daan Dalton, instructietafel, het blokje, enzovoort. Daarnaast kunt u in de midden- en bovenbouw zien hoe uw zoon/dochter aan het werk is met de nieuwe, digitale taakkaart (Klasseplan)

We willen u hiertoe in de gelegenheid stellen van

Maandag 13 mei tot en met vrijdag 17 mei a.s.

Inschrijven voor de Dalton inloopweek kan via Parro, u krijgt hiervoor op maandag 22 april een uitnodiging. U hoeft dus niet op school in te schrijven.

Per dagdeel is er een maximum aan ouders die op bezoek kunnen komen, wij verzoeken u hier rekening mee te houden. In eerdere jaren is gebleken dat ouders in de groep voor de kinderen wat onrust met zich meebrengt. Om die reden willen we u vragen jongere broertjes en zusjes niet mee te nemen en de afspraken over het geluidsniveau te hanteren. Op die manier houden we een fijne werksfeer in de groep en ziet u goed hoe Dalton in de praktijk werkt.

Als u tips of tops voor ons heeft ten aanzien van Dalton of de Dalton inloopweek, horen wij dat graag. U kunt deze mailen aan de Daltonwerkgroep:

Julia.               j.vanderschoor@ooz.nl

Irene:              i.heuvingh@ooz.nl

Frank:             f.vanloon@ooz.nl

Gretha:           g.oenema@ooz.nl

We rekenen op uw komst en wensen u veel plezier toe.

Het team van Dalton Kindcentrum de Markesteen

Afsluiting project KUNST op woensdag 24 april

  

Op woensdag 24 april sluiten we het project KUNST af door een speurtocht in hele school. Ouders zijn daarna tussen 12.00 en 12.30 uur van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de klassen. 

Koningsspelen

 

Op vrijdag 26 april organiseren we op de Markesteen weer de Koningsspelen. Een feestelijke en sportieve dag met een oranje/rood-wit-blauw tintje.

De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan sportief aan de slag in en om de school. Groep 5 t/m 8 heeft ook een programma buiten de school op het sportpark ZAC.

Een aantal belangrijke zaken:

·         Kinderen hoeven de ochtend geen eten en drinken mee te nemen, flesje water voor tijdens het sporten is natuurlijk wel altijd goed!

·         Graag in sportieve kleding naar school komen

·         Oranje en/of rood-wit-blauwe accenten zijn leuk!!

·         De gewone schooltijden gelden voor deze dag.

We maken er, samen met de ouders die helpen, weer een gezellige dag van!!

Speciaal voor deze dag is er weer een lied van Kinderen voor Kinderen geschreven.

Misschien leuk om ook thuis te luisteren en te dansen.

https://www.youtube.com/watch?v=YUBcdf25GqI

Activiteitencommissie zoekt nieuwe leden! 

 

De activiteitencommissie organiseert elk jaar heel veel leuke dingen voor de kinderen van de Markesteen. Je kan daarbij denken aan Sint, Kerst, de avondvierdaagse en de kinderdisco. Na volgend jaar stopt een groot deel van de ouders die de activiteitencommissie zijn. En daarom zoeken zij vervangers die het leuk vinden om ook feestjes te organiseren voor de kinderen. Op 13 mei om 20 uur (na de schoonmaak) organiseert de activiteitencommissie daarom een informatie bijeenkomst zodat zij u kunnen vertellen wat het werk van de activiteitencommissie is. Binnenkort volgt daarover meer informatie op Parro. Zet het in ieder geval vast in de agenda!

 

Leden GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) van OOZ gezocht

 

De GMR-PO (Primair Onderwijs) heeft met ingang van het nieuwe schooljaar vacatures. Bent u ouder en geïnteresseerd in het werk van de GMR, meldt u aan. Dat kan tot 21 mei a.s.

 

Agenda

Dinsdag 16 april

Margedag: alle kinderen zijn vrij i.v.m. een studiedag van alle medewerkers van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ)

Woensdag 17 en 24 april

Kennismakingsochtenden nieuwe leerlingen

Woensdag 24 april

12.00-12.30 uur Tentoonstelling project KUNST

Donderdag 25 april

14.00 uur Bijeenkomst leerlingenraad

Vrijdag 26 april

Koningsspelen

27 april t/m 12 mei

MEIVAKANTIE

Maandag 13 april

Nieuwe nieuwsbrief

20.00 uur: Kennismakings- en informatieavond Activiteiten commissie

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap