Nieuwsbrief

Maandag 27 maart 2023

Grote Peuterdag op de Markesteen

Op vrijdag 14 april organiseren alle scholen van ons bestuur, Openbaar Onderwijs Zwolle, weer de grote Peuterdag.

Op de Markesteen zijn geïnteresseerde ouders met hun kinderen welkom tussen 9.00 uur en 11.30 uur.

We maken er een gezellige ochtend van met muziek en bewegen. Er is van alles te doen voor de kinderen en ouders kunnen een rondleiding krijgen door de school door groep 7 en 8 leerlingen.

Er zijn collega’s en ouders aanwezig om eventuele nieuwe ouders te woord te staan.

Kent u vrienden of buren die nog op zoek zijn naar een school voor hun kind/kinderen dan kunt u hier mogelijk over vertellen. Zij zijn van harte welkom!!

Filmpje: https://youtu.be/543FO7Wu_ig  

 

Sociaal emotioneel leren en KWINK

Op de Markesteen besteden we veel tijd en aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Deze aandacht leidt tot meer kennis over jezelf en de ander. Het creëert respect voor verschillen en geeft leerlingen de vaardigheden om op een prettige manier met elkaar om te gaan waardoor pestgedrag niet of minder aan de orde is.

We gebruiken hierbij onder andere de methode KWINK.

Ouders vinden het vaak prettig en het is effectief om aan te kunnen sluiten bij de werkwijze en het taalgebruik (de termen) die we op school gebruiken.

We zullen u regelmatig informeren door een aparte informatiebrief over dit thema.

Meer informatie hierover vindt u in een aparte informatiebrief in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

 

Corona

Per 11 maart zijn alle adviezen m.b.t. testen op corona en isolatie na een coronabesmetting vervallen. Er hoeft dus niet meer getest te worden, ook niet bij klachten.

Wel is het belangrijk om de algemene adviezen op te volgen bij klachten die passen bij luchtweginfecties zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus.

Dit geldt dus ook voor uw kind.

De belangrijkste afspraak is dat uw kind als hij/zij ziek is thuis blijft, net zoals dat altijd al aan de orde was, ook voor Corona.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/hoe-gaat-nederland-om-met-het-coronavirus/adviezen-om-luchtweginfecties-te-voorkomen

 

Nieuwe film over de Markesteen en toestemming

Op 22 en 23 juni wordt er een nieuwe film gemaakt over ons kindcentrum.

De huidige film is te vinden op onze website en is al vele malen bekeken door belangstellenden en nieuwe en huidige ouders van de school.

Door alle werkzaamheden aan het plein en het verstrijken van de tijd is de film niet meer actueel.

Daarom dus een nieuwe film!

Een erg leuk onderdeel van de film is de gesprekjes met kinderen en beelden van spelende en werkende kinderen in de school.

Graag vraag ik uw actieve toestemming om uw kind in beeld te mogen brengen in deze nieuwe film. Heeft u er geen bezwaar tegen dat uw kind in beeld komt en/of gevraagd wordt iets te vertellen wilt u dit dan aan mij doorgeven?

Dat kan via Parro of als antwoord op deze mail.

Alvast bedankt voor uw reactie!

 

Project cultureel erfgoed, Zwolle. Afsluiting en Tentoonstelling op 29 maart!!

De afgelopen weken zijn we in alle groepen bezig geweest met een project over cultureel erfgoed, gekoppeld aan onze woonplek, wijk, stad/Zwolle.

De kinderen hebben in de groep veel activiteiten ondernomen en veel geleerd over dit onderwerp.

Aanstaande woensdag 29 maart wordt het project afgesloten.

De kinderen doen een speurtocht door de school en kijken op deze manier bij elkaar naar de tentoonstelling.

Voor ouders staat de deur open van 12.00 uur tot 12.30 uur om ook de tentoonstelling te komen bekijken.

De kinderen zullen u ophalen van het plein nadat we met elkaar het “Zwolle lied” hebben gezongen in de hal.

U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur!

 

Wielendag op woensdag 5 april

Op woensdag 5 april mogen de kinderen op wieltjes op school komen.

Dit betekent dat er deze dag gestept, geskatet, gerolschaatst etc. mag worden op het plein. Wieltjes met iets van een motortje eraan mogen niet worden meegenomen.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste bescherming (kniebeschermers, elleboogbeschermers, helm etc.). We hopen dat het een gezellige dag wordt die weer op rolletjes verloopt!

 

Herhaling: Vakantierooster 2023-2024

Hierbij deel ik met u het vakantierooster voor het schooljaar 2023-2024.

De margedagen zijn hier nog niet in meegenomen.

Dit zullen er in het totaal ongeveer 5 a 6 zijn, de data van deze dagen volgen later.

De vakanties voor het schooljaar 2023 - 2024 zijn als volgt vastgesteld:

 

Vakantie

Datum

Herfstvakantie

23 oktober t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

19 februari t/m 23 februari 2024

Goede Vrijdag

29 maart 2024

Tweede Paasdag

1 april 2024

Meivakantie week 1

29 april t/m 3 mei 2024

Meivakantie week 2

6 mei t/m 10 mei 2024

Hemelvaart + dag erna

9 + 10 mei 2024 is in de meivakantie

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

22 juli t/m 30 augustus 2024

  

Zoals altijd rond deze tijd van het schooljaar zijn we ook alweer druk met het vooruit kijken naar het komende schooljaar.

In de basis hebben we (vanuit het bestuur) formatie toebedeeld gekregen voor ruim 7 groepen.

Als we 7 groepen zouden moeten formeren zouden we uitkomen op 2 grote combinatiegroepen in de bovenbouw.

In overleg met de MR is ervoor gekozen om een groot deel van de resterende NPO middelen te gebruiken om volgend schooljaar te kunnen werken in 8 enkele groepen (behalve de gecombineerde groepen 1-2, deze blijven vanuit onze visie een combinatie).

 

Herhaling: Onze nieuwe minibieb Met rode tekst aanvullingen

Zoals ik al eerder vertelde zijn we op school bezig om in iedere groep het aanbod van boeken helemaal goed uit te zoeken en aan te vullen met aantrekkelijke en actuele boeken.

We krijgen hierbij hulp van ouders die lamineren en administreren! Ontzettend fijn is dat.

De oude boeken hebben we op 2 woensdagmiddagen aan u aangeboden. De boeken die overbleven hebben ook een goede bestemming gekregen.

Dit bracht ons wel op het idee om op school te gaan werken met een “minibieb”.

Een opa van school heeft een prachtige kast gemaakt om vanuit school of vanuit huis boeken in te verzamelen die andere kinderen van school dan weer kunnen lenen.

Iedereen mag per keer 1 boek uit de kast pakken als er iets tussen zit dat hij/zij graag wil lezen.

Dat boek of een ander boek wordt eventueel weer teruggebracht naar de kast als het gelezen is.

Nadrukkelijk alleen bedoeld voor kinderboeken!

De kast zal in de hal van school staan, maar soms ook buiten op het plein!

Er mogen dus ook “oude” kinderboeken van thuis in de kast gezet worden voor anderen!

 

Agenda

Woensdag 29 maart

Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen

Woensdag 29 maart

Afsluiting projectweken over cultureel erfgoed/Zwolle. Tentoonstelling

Maandag 3 april

SCHOOLFOTOGRAAF

19.30 uur MR vergadering

Woensdag 5 april

Wielendag!

Donderdag 6 april

Breng- en koffieochtend

Vrijdag 7 april en maandag 10 april

Goede vrijdag en Paasweekend, alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 11 april

Nieuwe nieuwsbrief

Bijlagen:

·         Voor de deelnemers van Mad Sience een impressie, link naar de foto’s in de mail!

·         Informatiebrief over sociaal emotioneel leren en KWINK

·         Flyer over vakantie aanbod bij beperkte financiën

·         Flyer met de oproep voor steunouders

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap