Nieuwsbrief

Maandag 10 mei 2022

Medezeggenschapsraad (MR) verkiezing 2022

Hierbij wordt je uitgenodigd om maximaal 4 kandidaten te kiezen voor de Markesteen oudergeleding van de MR. De zittingsperiode van de kandidaten is 3 jaar.

Vandaag heeft u een brief en codes op papier mee naar huis gekregen via uw oudste kind op school.

Met deze codes kunt u, vanaf morgen, stemmen via de link hieronder.

Ik zal deze link morgen ook nog extra verspreiden via de mail en via Parro.

Hierbij wordt je uitgenodigd om maximaal 4 kandidaten te kiezen voor de Markesteen oudergeleding van de MR. De zittingsperiode van de kandidaten is 3 jaar.   

Ontruimingsoefening

In de week van 23 mei zal er een ontruimingsoefening plaatsvinden. In de jaarkalender stond dat dit deze week zou gebeuren, maar dat is verplaatst.

Wij zullen de leerlingen op een rustige manier laten oefenen met de procedure rondom het brandalarm en de school op het moment van het alarm ontruimen.

Het kan dus zijn dat uw kind hierover thuis vertelt. We zullen u ook informeren op het moment dat de oefening is geweest.

 

Presentatie schetsontwerp van het nieuwe groene schoolplein

Zoals u weet zijn we druk bezig met het voorbereiden van het vergroenen en aanpassen van ons schoolplein.

Op maandag 23 mei om 16.00 uur komen de hovenier en de ontwerper van het plan het eerste schetsontwerp presenteren.

U kunt hierbij aanwezig zijn.

Mocht u dat leuk vinden, wilt u dit dan naar mij mailen?

directie-markesteen@ooz.nl

 

Dalton inloopweek

Voor de meivakantie heeft u een uitnodiging ontvangen voor het inschrijven voor de Dalton inloopweek.

In deze week bent u van harte welkom om zelf “Dalton” mee te maken in de groep van uw kind(eren) en te komen kijken als de kinderen aan het spelen en/ of werken zijn.

Tijdens het Daltonmoment zijn zowel de leerkracht als de kinderen bezig met hun werk. U ziet de kinderen zelf plannen en aan de taakkaart werken. Ook zult u begrippen in de praktijk terugzien als (week) taak, Daan Dalton, instructietafel, het blokje, enzovoort. Daarnaast kunt u in de midden- en bovenbouw zien hoe uw zoon/dochter aan het werk is met de nieuwe, digitale rekenmethode en andere taken.

We willen u hiertoe in de gelegenheid stellen van

woensdag 11 mei tot en met woensdag 18 mei a.s.

Inschrijven voor de Dalton inloopweek kan via Parro, u heeft hiervoor op dinsdag 19 april een uitnodiging ontvangen. U hoeft dus niet meer op school in te schrijven.

Per dagdeel is er een maximum aan ouders die op bezoek kunnen komen, wij verzoeken u hier rekening mee te houden. In eerdere jaren is gebleken dat ouders in de groep voor de kinderen wat onrust met zich meebrengt. Om die reden willen we u vragen jongere broertjes en zusjes niet mee te nemen en de afspraken over het geluidsniveau te hanteren. Op die manier houden we een fijne werksfeer in de groep en ziet u goed hoe Dalton in de praktijk werkt.

 

Herhaling: Avond4Daagse 2022

Over ruim 2 maanden is het zo ver, de Avond4Daagse! Dit jaar kunnen we -van 13 juni tot en met 17 juni- eindelijk weer als school meelopen! Fantastisch natuurlijk omdat de afgelopen 2 edities niet door konden gaan. Binnenkort zal er meer informatie volgen zoals de routes (5km en 10km) en om je bijvoorbeeld op te geven maar houdt de datums vast vrij want hoe meer zielen hoe meer plezier met elkaar!

Wij hebben nog wel 6 hulpouders nodig om alles goed te organiseren. Heb je je nog niet opgegeven maar help je graag mee? Geef je dan op via ons aanmeldformulierhttps://forms.office.com/r/N33LZRgxsS of stuur een e-mailbericht naar ac-markesteen@ooz.nl met vermelding van je contactgegevens.

 

Agenda

Dinsdag 10 mei

U ontvangt op papier de codes voor het stemmen op de ouders voor de oudergeleding van de MR

Woensdag 11 mei

U ontvangt de kandidatenlijst en link om te kunnen stemmen voor de oudergeleding van de MR via mail en Parro.

Vanaf deze dag kunt u stemmen.

8.30 uur: BRENG- en KOFFIEOCHTEND

Woensdag 11 mei tot en met 18 mei

Dalton inloopweek voor ouders

Donderdag 12 mei

19.30 uur MR vergadering

Woensdag 18 mei

Kennismaking nieuwe groep 1 leerlingen

Donderdag 19 mei tot en met 3 juni

IEP toetsweken groep 3 tot en met 7

Maandag 23 mei

Nieuwe nieuwsbrief

Bijlagen:

In de mail vindt u linkjes naar de albums met foto’s van de Koningsspelen en het ontbijt op school.

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap