Vertrouwenspersoon

Klachtenregeling

Wij doen uiteraard onze uiterste best om ervoor te zorgen dat u en uw kind met een tevreden en veilig gevoel naar school gaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u dit met de betrokken medewerker van de school bespreken. Komt u er samen niet uit, dan bent u van harte welkom bij de (locatie) directeur van de school.

Mocht ook dit gesprek niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon, Roelien Zijlma, van de school. U kunt ook direct bij deze contactpersoon terecht als er sprake is van ongewenste intimiteiten, discriminatie of agressie. De contactpersoon van uw school is in alle gevallen een objectief persoon die u kan helpen om te bepalen welke stappen kunnen helpen om uw klacht op te lossen.

Vertrouwenspersoon

Bovenschools is een vertrouwenspersoon aangewezen. De contactpersoon kan de klager doorverwijzen naar deze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon onderzoekt de gevolgde procedure ten aanzien van de klacht op school en gaat na of er mogelijkheden zijn om de klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. De vertrouwenspersoon laat zich hierbij informeren door de contactpersoon. In geval van seksuele intimidatie dient de vertrouwenspersoon te wijzen op de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie.

De scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio hanteren hetzelfde klachtenreglement. Dit reglement is in te zien op uw school en op de internetsite van www.openbaaronderwijszwolle.nl.

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap