De Markesteen: academische basisschool Zwolle Zuid

Een academische basisschool is een school die innovatie koppelt aan praktijkonderzoek en scholing van personeel. Het doel van deze activiteiten is een continue verbetering van het onderwijs. Dalton Kindcentrum de Markesteen is zo’n academische basisschool in Zwolle Zuid.

De Markesteen, basisschool Zwolle Zuid werkt met specialisten, platforms en een heuse academie

De Markesteen is aangesloten bij Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). Deze stichting stimuleert haar basisscholen om zich te blijven innoveren.

Dat doen ze door binnen scholen te werken met specialisten. Elke basisschool heeft idealiter één of meerdere leerkrachten op het gebied van interne begeleiding, rekenen, taal, het jonge kind en gedrag.

Deze specialisten luisteren binnen hun eigen school naar de behoeften van leerlingen en leerkrachten en stemmen hun projecten daarop af.

Daarnaast hebben zij zitting in speciale OOZ platforms. Hier komen ze specialisten van andere basisscholen tegen, wisselen ervaringen uit en doen gezamenlijk onderzoek naar bepaalde onderwerpen.

Ten slotte delen specialisten, andere leerkrachten en externe partijen hun informatie en vaardigheden via de OOZ Academie.

Het doel van al deze activiteiten? OOZ wil toponderwijs geven en de leerling centraal zetten, zodat zij zich binnen de thema’s Eigenaarschap, Grenzeloos Maatwerk en 21e-eeuwse Vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen.

Door hun kennis met elkaar te delen, wordt die maximaal ingezet om het onderwijs zo professioneel mogelijk aan te bieden.

De specialisten van de Markesteen, basisschool Zwolle Zuid

Een van de specialisten van basisschool Zwolle Zuid de Markesteen is Irene Heuvingh. Zij heeft zich gespecialiseerd in zowel rekenen als gedrag. Dit heeft ze bereikt door twee master-opleidingen te voltooien.

Irene is voor ongeveer 2 dagen per maand vrijgemaakt om zich te richten op speciale projecten. Zo heeft zij vorig jaar bijvoorbeeld de keuze voor een nieuwe rekenmethode gecoördineerd.

Dit jaar werkt ze aan de introductie van een stappenplan voor de rekengesprekken. Die werden gevoerd door de rekenspecialisten, maar het leek logischer om dat over te laten aan de groepsleerkrachten. Zij krijgen dan namelijk meer inzicht in de rekenvaardigheden van hun leerlingen en kunnen zodoende het onderwijsaanbod optimaal afstemmen op elk kind.

Daarom is besloten om de groepsleerkracht op te leiden in het voeren van de rekengesprekken. Het stappenplan, dat samen met de andere rekenspecialisten van OOZ in het Platform Rekenspecialist wordt ontwikkeld, ondersteunt hen hierbij.

Praktijkgericht onderzoek

Een ander voorbeeld van de professionalisering van het team, is het praktijkgericht onderzoek dat wordt gedaan. Zo heeft Cees-Jan van Loo, eveneens leerkracht aan basisschool Zwolle Zuid de Markesteen, een onderzoeksmodule gedaan naar de werkwoordspelling in de bovenbouw.

Cees-Jan vertelt: “Ik heb deelgenomen aan een tweejarig project binnen de basisschool, waarbij ik gekeken heb naar de didactische vaardigheden van de leerkrachten en de houding en kennis van de leerlingen. Daarnaast heb ik een literatuuronderzoek uitgevoerd.”

De resultaten van zijn onderzoek zijn onder meer meegenomen in de keuze van de taalmethode, een project dat is gecoördineerd door taalspecialist Ingeborg Hooijmaaijers.

Intervisie

Binnen deze basisschool in Zwolle Zuid is er veel ruimte voor intervisie. In kleine groepen komen de leerkrachten bij elkaar om te spreken over dingen waar ze in de dagelijkse gang van zaken tegenaan lopen.

Irene vertelt bijvoorbeeld dat alle leerkrachten wel eens een camera laten meedraaien tijdens de lessen. De beelden worden tijdens de intervisie besproken en voorzien van commentaar en tips. Op deze manier leren de collega’s van elkaar en kunnen zij ook na afsluiting van hun studie hun didactische vaardigheden blijven ontwikkelen.


Dit is de academische basisschool Zwolle Zuid in volle gang. Wilt u meer weten over het reken- en taalspecialisme binnen OOZ?

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap