Professionalisering op de Markesteen

Het is in het belang van het onderwijs aan onze kinderen, dat leerkrachten goed worden opgeleid en goed opgeleid blijven. De school ziet het mede opleiden van aanstaande collega’s dan ook als een verantwoordelijkheid. Daartoe werken we samen met de Katholieke Pabo in Zwolle en leiden we samen nieuwe leerkrachten op. Door deze samenwerking worden aanstaande leerkrachten ingevoerd in de cultuur van de school maar ook van het onderwijs als geheel.

Dat betekent dat we als school mede de kwaliteit van onze nieuwe collega’s vorm geven maar ook dat door de inbreng van de studenten de zittende leerkrachten zich verder professionaliseren.

Zo maakt het samen opleiden deel uit van onze ambitie de kwaliteit van het onderwijs. Door steeds te verbeteren en onderzoek deel uit te laten maken van het onderwijs kunnen we andere scholen in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van onze kennis en ervaring.

Eén juniorleerkracht, een vierdejaars student, die deelneemt aan dit academische onderzoek, maakt dit schooljaar deel uit van ons team. Zij maakt gebruik van de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek dat in het vorige schooljaar heeft plaatsgevonden. Zij wordt intensief gecoacht en begeleid door een daartoe opgeleide collega. Op woensdag doet zij onderzoek en op donderdag en vrijdag staat ze voor de groep. Zij is nooit eindverantwoordelijke voor de groep, dit blijft de duo leerkracht.

Ook binnen het bestaande team van leerkrachten wordt continu geleerd en ontwikkeld. Een groot aantal leerkrachten heeft een post HBO of Master opleiding gevolgd na de basis PABO opleiding.

Dit maakt dat we op de Markesteen specialisten kunnen inzetten op diverse gebieden.

Wij werken met een taal/lees specialist, een rekenspecialist, een gedragsspecialist, een jonge kind specialist en een specialist op het gebied van zorg voor kinderen (de Intern begeleider).

Daarnaast is onze intern begeleider ook didactisch coach, zij filmt in de groepen hoe leerkrachten lesgeven en hoe de interactie is met de leerlingen. Deze beelden worden besproken en leveren weer nieuwe kennis en vaardigheden op voor deze leerkrachten.

In onderstaande stukken kunt u meer lezen over het werk van de specialisten en over het feit dat we een academische basisschool zijn.

Voor meer informatie klik op een van de onderstaande links:

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap