Dalton kindcentrum

Missie

Dalton kindcentrum de Markesteen wil kinderen voorbereiden op het leven en werken in de 21ste eeuw. In onze visie betekent dit dat wij er alles aan doen om kinderen te ondersteunen bij hun brede ontwikkeling tot betrokken zelfstandige burgers. Zij zijn in staat om samen met anderen snel veranderende kennis eigen te maken en toe te passen. Deze visie geven wij vorm door op Dalton kindcentrum de Markesteen aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de volgende eigenschappen/competenties: ondernemend, communicatief, verantwoordelijk, flexibel, sociaal en het vermogen om te kunnen reflecteren. Deze competenties zijn ook terug te vinden bij de teamleden van Dalton kindcentrum de Markesteen.

Visie

Dalton kindcentrum de Markesteen is meer dan een onderwijsplek alleen. Een plek waar kinderen van 0-13 jaar kunnen spelen en plezier maken, met en van elkaar leren, talenten ontwikkelen en zichzelf en de wereld kunnen ontdekken. Ingebed in een reeks van voorzieningen zal het Dalton kindcentrum van straks een centrale ontmoetingsplaats zijn in de wijk Zwolle-Zuid. Een toegankelijke plek voor kinderen, voor hun ouders en voor de teamleden die met hen werken.

Dalton kindcentrum de Markesteen is een centrale ontmoetingsplek in de wijk waar verschillende voorzieningen voor kinderen en hun ouders onder één dak beschikbaar zijn. De centrale voorzieningen in Dalton kindcentrum de Markesteen zijn onderwijs en opvang. Daarnaast zullen we er ook aanbieders treffen van culturele, sportieve en educatieve activiteiten. En waar mogelijk wordt dit gecombineerd met voorzieningen voor opvoedondersteuning en jeugdgezondheid- en hulpverlening.

In Dalton kindcentrum de Markesteen werken teamleden met verschillende achtergronden (leerkrachten, pedagogisch medewerkers, begeleiders, specialisten) die elk vanuit hun eigen discipline (onderwijs, opvang, sport, cultuur, educatie, zorg) bijdragen aan de ontwikkeling en het leren van kinderen. De teamleden werken vanuit dezelfde pedagogische principes. Zij volgen als één team de ontwikkeling van de kinderen, spelen in op de behoeften van de kinderen en stemmen hun activiteiten op elkaar af met als doel een optimale doorgaande ontwikkelingslijn.

Kinderen kunnen in Dalton kindcentrum de Markesteen spelen en plezier maken, met en van elkaar leren, talenten ontwikkelen en zichzelf en de wereld ontdekken. Teamleden dagen hen uit hun talenten te onderzoeken en zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in een veilige, gezonde en zorgzame omgeving. Wij signaleren vroegtijdig of een kind extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft en zorgen voor passend aanbod. De teamleden waar de kinderen mee te maken hebben werken allemaal vanuit dezelfde pedagogische opvattingen. Voor kinderen biedt dat duidelijkheid en houvast.

Voor ouders biedt Dalton kindcentrum de Markesteen de zekerheid dat hun kinderen in goede handen zijn. Zij weten vanuit welke pedagogische principes er gewerkt wordt en kunnen een bewuste keuze voor Dalton kindcentrum de Markesteen maken. Daarnaast biedt Dalton kindcentrum de Markesteen ouders de mogelijkheid om de opvoeding van hun kinderen beter te combineren met hun werk. Onderwijs, opvang en naschoolse activiteiten zijn onder één dak gecentreerd.

Dalton kindcentrum de Markesteen is ingebed in de maatschappelijke omgeving. Dalton kindcentrum de Markesteen zoekt actief naar betekenisvolle relaties met wijkbewoners en organisaties. Te denken valt aan excursies naar bedrijven, projecten samen met verzorgingstehuis De Kievitsbloem, (op voorwaarde dat zij willen), wijkbewoners betrekken bij acties rond Dalton kindcentrum de Markesteen, e.d.

Op deze manier leggen onze kinderen van jongs af aan al actief contacten met de wereld om hen heen en ervaren zo dat zij onderdeel van de samenleving uit maken.


Kernwaarden

 • PLEZIER:
  passievol, energiek en levendig

 • ONDERZOEKEND:
  ondernemend, innovatief en toekomstgericht

 • INLEVEND:
  betrokken, verbindend en hulpvaardig

 • TOEGANKELIJK:
  warm, open en welkom

 • BETROUWBAAR:
  verantwoordelijk, deskundig en gestructureerd

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap