Vikinglessen en de Cnopiusklas

Onze school besteedt nadrukkelijk aandacht aan leerlingen die meer aankunnen. Belangrijk is dat het aanbod in de klas hierop afgestemd wordt. Daarnaast kunnen kinderen, vanaf groep 4,  op basis van selectie volgens het protocol Vikinglessen volgen. Deze kinderen krijgen één keer per week instructie en aktiviteiten buiten de groep. Ze krijgen hier verdiepingsstof aangeboden in meerdere vakgebieden. Deze extra stof kunnen ze in hun eigen groep verder uitwerken.Op 1 augustus 2011 zijn we bij het Openbaar Onderwijs Zwolle gestart met een speciale bovenschoolse lesvoorziening voor leerlingen met een IQ van 130 of hoger: De Cnopiusklassen. Deze voorziening is buiten de school. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen gaan hier één dagdeel per week naar toe. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten zij gelijkgestemden en ontvangen een breed onderwijsaanbod van hiervoor speciaal aangestelde leerkrachten.

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap