Sociaal Emotioneel Leren op de Markesteen

Het leren van lezen, taal en rekenen op school is belangrijk, maar kan niet zonder sociaal emotioneel leren (SEL). Gedrag en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door SEL leer je omgaan met jezelf en de ander.

Op de Markesteen gebruiken we hiervoor vanaf schooljaar 2018-2019 de methode Kwink. Kwink is een online methode voor sociaal emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor de groepen 1 tot en met 8. Kwink biedt een doordacht SEL programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijk inzichten. De groepsbrede methode is gericht op preventie (van onder andere pesten op school maar ook storend gedrag) en de kracht van een sociaal veilige groep. De methode werkt met vijf bewezen gedragscompetenties:

Besef hebben van jezelf

* Kunnen inschatten van je eigen gevoelens

* Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht

* Een gezond zelfvertrouwen

Besef hebben van de ander

* Empathie

* Perspectief nemen

* Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen

* Sociale signalen juist interpreteren

Keuzes kunnen maken

* Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander

* Bijdragen aan een positief klimaat in je school

* Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag

Zelfmanagement

* Impulscontrole bij stressvolle situaties

* Omgaan met heftige emoties

* Doelgericht gedrag

Relaties kunnen hanteren

* Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking

* Sociale druk weerstaan

* Conflicten oplossen

   

De onafhankelijke Erkenningscommissie interventies heeft Kwink erkend als ‘goed onderbouwd’. Kwink is daarmee opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd instrituut (NJi).

Alle groepen op de Markesteen starten de eerste drie dagen van het schooljaar met introductiedagen. Deze dagen staan in het teken van elkaar leren kennen, het vormen van een sterke en veilige groep en daarmee het samen vaststellen van regels en afspraken. Ook in de weken daarna blijft het groepsvormingsproces onder de aandacht. De leerkrachten doen Energizers en Klasbouwers met de groep, blijven de regels en afspraken herhalen en geven wekelijks een Kwinkles.

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap