De schoolgids

In deze schoolgids maakt u kennis met openbare Daltonschool De Markesteen, de basisschool in Zwolle-Zuid, waar onderwijs­vernieuwing hoog in het vaandel staat.

In de gids staat de visie van de school, wat leerlingen en ouders kunnen verwachten en welke accenten De Markesteen legt. Die accenten hangen nauw samen met basisontwikkeling en het Daltononderwijs. Uiteraard gaat deze gids daarop ook uitgebreid in.

Een overzicht van praktische zaken op school, zoals de namen van de leerkrachten, de schooltijden, vakanties, inspraak et cetera vindt u terug op de jaarkalender en de website van de school www.markesteen.nl.

De inhoud en doelstellingen van het onderwijs op De Markesteen worden in deze gids beschreven, maar staan uitgebreider in het schoolplan. Dit plan ligt op school ter inzage.

De schoolgids is geschreven voor ouders van leerlingen, ouders van toekomstige leerlingen en iedereen die verder in De Markesteen geïnteresseerd is.

De schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt. De kleurenversie in PDF-formaat staat hier op de site. Door het relatief grote aantal foto's in het bestand kan het openen ervan even duren.

Bekijk de schoolgids digitaal

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap