Aanmelden van uw kleuter

Wat fijn dat jullie interesse hebben in de Markesteen of mogelijk al hebben gekozen voor de Markesteen als school voor jullie zoon/dochter! Om te starten in groep 1 hebben wij wat informatie van u nodig. Wij hebben dit traject opgedeeld in de volgende 2 stappen:

1. Aanmelden (dit kan vanaf 3 jaar)

Wij hebben geen wachtlijst voor nieuwe leerlingen, maar u kunt uw kind inschrijven vanaf 3 jaar oud. U vult het aanmeldformulier in,  hierin vragen wij u naar de algemene persoonlijke gegevens benodigd voor de registratie: 

Aanmeldformulier

Inleveren van dit formulier kan digitaal (directie-markesteen@ooz.nl), per post of het formulier kan afgegeven worden op school. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging via de post.

  

2. Aanmelden vervolg (bij 3 jaar en 9 maand)

Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Schoolbesturen hebben de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden.

Hiervoor hebben wij informatie nodig. Via het aanmeldformulier wordt u gevraagd om een beeld van uw kind te geven. Daarnaast kan de school informatie opvragen bij andere instanties. U heeft een wettelijke informatieplicht om volledige en juiste informatie te verschaffen. Als u hieraan voldoet heeft de school waar u uw kind aanmeldt een wettelijke trajectplicht, om te zorgen dat een passende school wordt gevonden. In de meeste gevallen zal dat de school van aanmelding zijn. Als dit niet zo is, wordt uitgezocht welke scholen wel de goede begeleiding kunnen bieden.

Het inschrijfformulier is opgebouwd uit 3 ontwikkelingsgebieden en overige gegevens.

1.      sociaal emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, speel/werkgedrag

2.      taalontwikkeling

3.      motorische ontwikkeling

4.      overige gegevens

Het formulier kan worden ingevuld als het kind 3 jaar en negen maanden is. Dan krijgt de school actuele informatie. Dit inschrijfformulier is alleen bestemd voor leerlingen die nog niet eerder een basisschool hebben bezocht. 

Aanmeldformulier deel 2 

Ook dit formulier kan worden opgestuurd, digitaal (directie-markesteen@ooz.nl) of per post, of het formulier kan afgegeven worden op school.

 

Het verdere verloop

  • Op basis van de ingevulde aanmelding deel 2 en het Zwols Overdrachtsformulier (vanuit de voorschoolse “opvang”) beslissen we of wij uw kind passend onderwijs kunnen bieden op onze school. Mocht dit twijfels oproepen dan nemen we z.s.m. contact met u op.
  • Als we over kunnen gaan tot een inschrijving ontvangt een uitnodiging met meer informatie over de start op school, de groep en leerkrachten van uw kind.
  • Uw kind ontvangt zelf een welkomstkaartje via de toekomstige leerkracht
  • Uw kind mag, voor de echte start, eerst een moment komen kennismaken met de groep en de leerkracht (meestal gaat dat om 2 woensdagochtenden de maand voor de echte start)
  • De eerste schooldag van uw kind is op de eerste maandag van de maand waarin uw kind 4 jaar wordt
  • Na de eerste dagen op school wordt er een gesprek met de leerkracht van uw kind gepland
  • Vanaf dan zijn er geplande contactmomenten met school/de leerkracht en kunt u natuurlijk ook altijd zelf contact zoeken met de collega’s voor een gesprek of overleg

  

Spreekt u een andere taal, dan zijn er bij de administratie van school natuurlijk ook anderstalige formulieren beschikbaar.

Hartelijke groet en wellicht tot binnenkort op de Markesteen!

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap