De oudervergadering

De kascommissie bestaat uit een aantal ouders van kinderen van de Markesteen en ziet toe op een sluitende (kas)administratie. De commissie vormt tevens de oudervergadering. Het bestuur van Stichting beheer oudergelden OBS de Markesteen legt de door haar behandelde jaarstukken voor aan de oudervergadering.

    
Na controle van deze stukken, formaliseert de oudervergadering de jaarstukken van de stichting. Hiermee wordt gewaarborgd dat er op zorgvuldige wijze wordt omgegaan met de middelen van de stichting. Bovendien strekt de vaststelling van de jaarstukken het bestuur van de stichting tot décharge.