Betalingsonmacht

Als u niet in staat bent de ouderbijdrage in één keer te betalen, mag u het bedrag in 2 termijnen voldoen. De voorwaarden staan vermeld in de brief waarin wij u verzoeken uw ouderbijdrage te voldoen.

   

Als u helemaal niet in staat bent de ouderbijdrage te betalen, kunt u wellicht aanspraak maken op financiële ondersteuning. U kunt zich dan wenden tot één van de volgende instanties:

1. Stichting Meedoen Zwolle

    www.meedoenzwolle.nl 
    
Voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen:
    - in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 

    - met een inkomen van ten hoogste 110% van het minimuminkomen
      (bij aanvraag kopie inkomensspecificatie meesturen)
    - woonachtig in de gemeente Zwolle

     

  2.  Bijzondere bijstand via de Gemeente

       Gemeente Zwolle:
       https://www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/uitkering-en-regelingen/regelingen/bijzondere-bijstand