De middelen van het schoolfonds

Het schoolfonds verkrijgt haar middelen via de ouderbijdragen en incidentele baten (zoals bijvoorbeeld de verkoop van bloembollen).

    

Ouderbijdragen

In de Wet op het Primair Onderwijs is bepaald dat de toelating van kinderen tot de school niet afhankelijk mag worden gesteld van een geldelijke bijdrage van ouders. Om deze reden is de ouderbijdrage vrijwillig. Ondanks het vrijwillige karakter rekenen wij op (tijdige) betaling van de ouderbijdragen. Zonder deze betaling zullen de activiteiten die de schooltijd mede onvergetelijk maken immers niet kunnen plaatsvinden.

Als u de ouderbijdrage niet (in één keer) kunt betalen zijn er een aantal mogelijkheden. Deze zijn voor u vermeld onder het kopje 'betalingsonmacht'.

Meer informatie over de wettelijke bepalingen van de ouderbijdrage vindt u hier.