Corona

We bemerken in en om de school dat het aantal besmettingen met het corona virus helaas weer wat toeneemt. Er zijn nieuwe protocollen gemaakt die beschrijven welke maatregelen er aan de orde zijn, in welke fase van de situatie rondom corona.

Deze protocollen bevatten deels landelijk vastgestelde maatregelen en zijn door de school aangevuld met schoolspecifieke maatregelen.

Waar het gaat om maatgelen qua o.a. isolatie en quarantaine is en blijft de GGD/het RIVM leidend. Er wordt uiteindelijk landelijk bepaald in welke fase we zitten en welk scenario moet gelden.

Op dit moment bevinden we ons in fase:  Donkergroen

Dit is de fase waarin alleen de basisafspraken gelden.

We vragen u alert te zijn op klachten bij uw kind en te testen als de klachten passen bij een corona besmetting.

Zelftesten zijn beschikbaar op school en kunt u via een berichtje of ’s morgens bij de deur vragen aan een teamlid van de Markesteen.

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap