Wat is het schoolfonds?

Het schoolfonds is het fonds waarin de private geldstroom van de Markesteen zit. Deze private middelen worden wettelijk en administratief gescheiden van de van de overheid verkregen middelen (door school) voor het bekostigen van basisonderwijs.

Vanuit dit fonds worden activiteiten als het sinterklaas-, kerstfeest en de glitterdisco bekostigd. Op de Markesteen is er voor gekozen de schoolreisgelden apart in rekening te brengen bij de ouders.

      

Het beheer van het schoolfonds is in handen van Stichting Beheer Oudergelden OBS de Markesteen. Het bestuur van deze Stichting wordt gevormd door de activiteitencommissie.

      

Het toezicht op de stichting wordt gehouden door de oudervergadering. Deze oudervergadering bestaat uit de leden van de kascontrolecommissie. Naast het toezien op de financiële gang van zaken, formaliseert de oudervergadering na controle de jaarstukken van de Stichting.