Hulp bij het aanvragen van steun

Als u het lastig vindt om de aanvraagformulieren (waarmee u financiële ondersteuning aanvraagt) zelf in te vullen, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u dan bij het indienen van uw aanvraag.

   

Iedereen kan dus meedoen

Zoals hierboven te lezen valt is er altijd wel een oplossing bij betalingsonmacht. We gaan er dan ook vanuit dat u zich inspant om te zorgen voor een tijdige betaling van de ouderbijdrage. Als u niet tijdig tot betaling (van de eerste termijn) overgaat, ontvangt u van ons een betalingsherinnering. Dit kunt u voorkomen door ons na het ontvangen van de betalingsoproep een mail te sturen met daarin een vermelding van uw betalingsonmacht. Vermeld dan ook in uw mail bij wie u een aanvraag heeft lopen voor financiële ondersteuning. In deze mail kunt u ons, zoals aangegeven, ook vragen om hulp bij uw aanvraag voor ondersteuning.

  

Wat als u niet betaalt?

Als de betaling na al het voorgaande uitblijft, neemt de directie van de Markesteen contact met u op. Besproken zal worden hoe een betaling kan plaatsvinden. Wij helpen u er graag bij!

  

Als er ondanks alle mogelijkheden geen betaling volgt, staat het de directie van de Markesteen vrij om gebruik te maken van het wettelijk recht uw kind van bepaalde activiteiten uit te sluiten. De school zorgt dan voor vervangend onderwijs gedurende de activiteit van de overige kinderen.