Notulen MR

Op deze pagina staan de notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR). Vragen of opmerkingen? de MR is bereikbaar via mr-markesteen@ooz.nl

      

Notulen MR juni 2021

Notulen van voorgaande vergaderingen:

Notulen 15 april 2021

Notulen 8 maart 2021