Notulen MR

Op deze pagina staan de notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR). Vragen of opmerkingen? de MR is bereikbaar via mr-markesteen@ooz.nl

                                 

Notulen 11 februari 2019

                

Notulen van voorgaande vergaderingen:

Notulen 12 december 2018

Notulen 30 oktober 2018

Notulen 20 september 2018