De Markesteen maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Binnen OOZ zijn twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en een personeelsraad actief. De GMR PO/SO voor het primair en speciaal onderwijs, de GMR VO voor het voortgezet onderwijs en de Praad voor het stafbureau. Naast de MR van de Markesteen is voor de centrale inspraak op primair onderwijs een GMR PR ingesteld. Meer informatie hierover is te vinden op:

http://www.openbaaronderwijszwolle.nl/organisatie/Paginas/Medezeggenschap.aspx

Een korte beschrijving is te vinden in bijgaand document.

    

Periodiek brengt de GMR een nieuwsflits uit. Deze zijn onderstaand te bekijken:

Nieuwsflits GMR PO april 2018

Nieuwsflits maart 2018