Nieuwsbrief

Maandag 11 oktober 2021

  

Opening Kinderboekenweek

De kinderboekenweek is gestart op woensdag 6 oktober.

Het thema van de week is: “Worden wie je bent…”.

Het thema wordt in alle groepen besproken en er is extra aandacht voor nieuwe boeken en het belang en plezier van lezen.

We werken op het gebied van taal/lezen nauw samen met de Stadkamer/bibliotheek.

Als u met uw kind deze weken naar de bibliotheek of boekwinkel gaat zult u ook leuke acties treffen rondom de Kinderboekenweek!

We willen benadrukken hoe fijn en leerzaam het is voor kinderen om samen met hun ouders of alleen te lezen of voorgelezen te worden.

Mocht u in de kinderboekenweek een nieuw boek kopen bij de BRUNA, zou u dan de bon willen inleveren bij de collega’s van de school??

We krijgen dan een mooi percentage van uw besteding en kunnen zo jaarlijks een paar extra mooie nieuwe boeken kopen voor de school.

Veel dank aan de ouders/oma’s die op de dag van de opening in beroepskleding op school zijn gekomen en de kinderen hebben bijgepraat over hun beroep.

  

Kijk- en informatiemiddag

Woensdagmiddag 13 oktober bent u van harte welkom tussen 12.00 en 13.00 uur in de klassen van uw kind(eren). De kinderen zullen zelf van alles kunnen vertellen over hun klas en alles wat daar te zien en te doen is. Vanzelfsprekend is de leerkracht ook aanwezig om een toelichting te geven.

   

Koffieochtend

Op vrijdag 15 oktober bent u weer van harte welkom voor de koffieochtend op de Markesteen, in de hal van de school.

Nadat u uw kind eventueel naar de klas gebracht heeft bent u weer van harte welkom om even met elkaar bij te praten tijdens een gezellig kopje koffie of thee! Ik ben zelf ook aanwezig deze ochtend.

   

Wielendag

Op woensdag 27 oktober mogen de kinderen op wieltjes op school komen.

Dit betekent dat er deze dag gestept, geskatet, gerolschaatst etc. mag worden op het plein. Wieltjes met iets van een motortje eraan mogen niet worden meegenomen.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste bescherming (kniebeschermers, elleboogbeschermers, helm etc.). We hopen dat het een gezellige dag wordt die op rolletjes verloopt!

 

    

Reminder: Inloopweek

Vanaf dit schooljaar zouden we aan het begin van het schooljaar en voor de nieuwe leerlingen een week organiseren waarbij ouders mee de school in mogen om hun kind weg te brengen en de klas te belkijken.

Vanwege de coronamaatregelen konden we dit niet op deze manier organiseren aan het begin van het schooljaar.

We hebben deze week verplaatst naar de week na de herfstvakantie.

In de week van 25 oktober tot en met 29 oktober kunt u ’s morgens met uw kind/kinderen de school in komen.

     

Reminder: Aankondiging ouderavond

Op woensdag 24 november 2021 organiseren we een ouderavond.

Deze avond zal in het teken staan van een aantal nieuwe ontwikkelingen bij ons op school.

U kunt deze avond meer informatie ontvangen over

·         Het Nationaal Plan Onderwijs (subsidiegelden en inzet) en WIG-5 algemeen

Workshops:

·         IEP leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8

·         DORR leerlingvolgsysteem kleuters

·         Nieuwe methode rekenen WIG-5 groep specifiek, groep 3 t/m 8

De avond zal georganiseerd worden in de vorm van workshops, u kunt dan kiezen voor 2 van de 3 genoemde onderwerpen.

We zullen deze workshops waar dit mogelijk is zo praktisch mogelijk houden zodat u actief kunt ervaren wat deze nieuwe ontwikkelingen inhouden en betekenen voor de school/uw kind(eren)

Ruim voor deze avond ontvangt u nog een uitnodiging met meer informatie en een link om u op te geven.

We hopen op een grote opkomst, vandaar dat we de datum nu al noemen en u deze kan vastleggen in de agenda!

    

Algemene muzikale vorming via MEC muziek

We werken al een aantal jaren op school prettig samen met MEC muziek. Dit schooljaar verzorgen zij in iedere groep 6 lessen met muziekinstrumenten. Zo hadden we vorige week voor alle leerlingen een viool beschikbaar en hebben van groep 1 tot en met 8 de leerlingen vioolles gehad.

Na de herfstvakantie wil MEC Muziek weer starten met een AMV cursus " Maak Samen Muziek", dit staat los van de lessen op onze school.

Via onderstaande link meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden.

https://forms.gle/S2bDqVFiBmDfmHUBA

Jeugdwerk Zwolle Zuid

Graag neem ik jullie voor dit nieuwe schooljaar mee in ons aanbod voor de jeugd in Zwolle Zuid. 

Wij merken dat voornamelijk tieners onze activiteiten leuk vinden om te bezoeken - zo waren er maar liefst meer dan 40 tieners bij de Kick Off van onze tienermiddag op woensdag 15 september - maar zij moeten hier soms nog even aan herinnerd worden. Om hen aan ons aanbod te herinneren zouden we graag gebruik willen maken van jullie nieuwsbrieven/ouderportalen. Daarvoor in deze mail een overzichtje.

Elise Tees, jeugdwerk Zwolle-Zuid

   

Boekentips

“Weet je wat ik worden wil….”, Tosca Menten, ong. 10-12 jaar

“Ik weet wat ik worden wil”, Erik van Os en Elle van Lieshout, peuters en kleuters

“Geheim agent MAX”, Manon Sikkel, ong. 7 jaar

   

Agenda

Maandag 11 oktober

19.45 uur,  informatieavond VO voor ouders groep 7 en 8

Woensdag 13 oktober

12.00-13.00 uur Kijk- en informatiemiddag

Vrijdag 15 oktober

Breng- en koffieochtend

16 tot en met 24 oktober

HERFSTVAKANTIE

25 tot en met 29 oktober

Inloopweek, u mag uw kind in de klas brengen

Woensdag 27 oktober

Wielendag en kennismakingsochtend nieuwe leerlingen

Donderdag 28 oktober

19.30 uur MR vergadering

Maandag 1 november

Nieuwe nieuwsbrief

De in de schoolgids genoemde margemiddagen in december zijn niet helemaal correct, de juiste middagen zijn donderdagmiddag 23 en vrijdagmiddag 24 december