Nieuwsbrief

Dinsdag 7 juni 2021

  

Beste ouder/verzorger,

  

Eindinfo

Op woensdag 23 juni ontvangt u de EINDINFO. Dit is een speciale nieuwsbrief met informatie over het huidige en het komende schooljaar.

In deze nieuwsbrief kunt u ook de bezetting van de groepen voor volgend schooljaar vinden. Vanaf dan is het dus bekend bij welke leerkracht(en) uw kind volgend schooljaar in de groep komt.

Eerder heb ik al genoemd dat we volgend schooljaar met 8 groepen mogen starten waarvan de groepen 3 tot en met 8 allemaal enkele groepen worden.

  

HERHALING: Nieuwe inzichten rond het brengen van de kinderen naar school

In de bijlage vindt u een brief over nieuwe inzichten die we met elkaar hebben opgedaan met betrekking tot het brengen van de kinderen naar school.

Dit betekent dat we vanaf het moment dat er meer versoepelingen kunnen worden doorgevoerd waar het gaat om ouders in de school, we de beschreven werkwijze zullen hanteren.

Op dit moment wordt het geldende protocol nog niet aangepast. We hebben vanuit de PO-Raad begrepen dat dit op z’n vroegst eind juni gaat plaatsvinden.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze brief dan kunt u reageren naar directie-markesteen@ooz.nl

Deze informatie wordt ook opgenomen in de schoolgids en de EINDINFO.

  

Eind-CITO toets

In april hebben de leerlingen van groep 8 de verplichte Eindtoets PO gemaakt. Gedurende 2 dagen zijn zij getoetst op kennis en vaardigheden op het gebied van Lezen, Taal en Rekenen. Onlangs hebben de leerlingen hun score op de eindtoets ontvangen. De resultaten zijn overeenkomstig het schooladvies dat zij in februari hebben gekregen. De leerlingen hebben conform de verwachting die wij op basis van het leerlingvolgsysteem hadden, gescoord. Dit jaar viel de gemiddelde score wel lager uit dan voorgaande jaren en ook lager dan het landelijk gemiddelde. De leerlingen van de Markesteen hebben gemiddeld 530,2 gescoord. Het landelijk gemiddelde ligt dit jaar op 534,5. 

Binnenkort sluiten de leerlingen van groep 8 hun basisschooltijd af. De brugklassers in spé kijken al met enthousiasme uit naar hun toekomstige school. In de eindinfo, die u eind juni ontvangt, zal worden vermeld tot welke schoolkeuze de leerlingen zijn gekomen. 

 

Mondkapje

Na het intrekken van het dringende verzoek richting ouders en leerkrachten om een mondkapje te dragen op het schoolplein hebben we als team besloten om ook in de school de leerkrachten niet meer te verplichten een mondkapje te dragen in de openbare ruimten van de school.

Voor alle externen in de school geldt nog steeds dat het dragen van een mondkapje verplicht is.

  

Boekentip!

https://locusjak.nl/wil-je-met-mij-ruilen

'Wil je met mij ruilen?' vraagt het rupsje aan de kolibrie. 'Wauw,' zucht het rupsje, 'zoals jij wil ik ook zijn!' Het rupsje ontdekt op haar reis in de wereld dat er nog veel meer mooie dieren bestaan. Op haar vraag ‘Wil je met mij ruilen’ antwoorden ze: 'Wat heb je dan voor mij?' Zo ontstaan er hilarische dieren! En zeg nu zelf, iedere ezel droomt er toch van om een eenhoorn te worden? Stukje bij beetje verandert het rupsje in een wel heel bijzondere vlinder...

Een prachtig prentenboek over een rupsje die de wijde wereld intrekt. Vol verwondering kijkt ze naar al het moois om haar heen. Graag zou ze willen zijn als de vogel die ze ontmoet. Door te ruilen met de andere dieren die ze tegenkomt bereikt het rupsje uiteindelijk haar doel.

De onderliggende boodschap is: Je kunt afwachtend zijn, maar je kunt ook door zelf initiatief te nemen, jezelf vragen durven te stellen, te leren, met lef en doorzettingsvermogen, je doel bereiken.

Door de filosofische insteek ontstaat er een prachtige vorm van leesbevordering en taalvaardigheid. De humor en fantasie in het verhaal gecombineerd met de mooie illustraties maakt het voor jong en oud een feestje om te lezen!

 

  

Herhaling: Vakantierooster 2021-2022

Vakantie

Datum

Herfstvakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari t/m 25 februari 2022

Goede Vrijdag

15 april 2022

Tweede Paasdag

18 april 2022

Meivakantie week 1

25 april t/m 29 april 2022

Meivakantie week 2

2 mei t/m 6 mei 2022

Hemelvaart + dag erna

26 + 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

18 juli t/m 26 augustus 2022

   

Agenda

Maandag 7 juni

Schoolreisjes groep 3 en 4

Feest groep 1-2

Dinsdag 8 juni

Schoolreisjes groep 5, 6, 7

Maandag 14 t/m woensdag 16 juni

Schoolkamp groep 8

Dinsdag 15 juni

19.30 MR vergadering

Vrijdag 18 juni

Maandag 21 juni

Margedagen. Alle leerlingen zijn vrij.

Jaarvergaderingen team

Woensdag 23 juni

EINDINFO 2020-2021

Donderdag 24 juni

Pleinfestijn (muziek) voor de kinderen

Vrijdag 25 juni

Portfolio mee naar huis

Maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli

Ontwikkelgesprekken

Maandag 5 juli

Afscheidsavond groep 8

Dinsdag 6 juli

Groep 8 neemt afscheid van school en is daarna vrij

Donderdag 8 juli

13.15-14.15 Nieuwe groepen middag

Vrijdag 9 juli

Gezellige ochtend voor de kinderen en de middag VRIJ

Vrijdagmiddag 9 juli t/m zondag 22 augustus

ZOMERVAKANTIE

Maandag 23 augustus

Eerste schooldag schooljaar 2021-2022

   

Op basis van het nieuwe protocol zullen geplande activiteiten uit de jaarkalender eventueel verplaatst of geannuleerd worden.

U wordt op de hoogte gehouden door middel van de nieuwsbrieven.

Geannuleerd: luizenpluizen, koffieochtenden.