Nieuwsbrief

Maandag 14 mei 2018


Tussenschoolse opvang vanaf schooljaar 2018-2019

Na een aantal jaren te hebben samengewerkt met de TOZ (Tussenschoolse Opvang Zwolle) komt hier aan het eind van dit schooljaar een einde aan.

We willen de organisatie van de tussenschoolse opvang nu als school zelf gaan organiseren.

Daarvoor moeten we wel overblijfkrachten inzetten die een vrijwilligersvergoeding of betaling krijgen.

Vanaf komend schooljaar, 2018-2019, zullen we zelf het toezicht op het plein regelen met een aantal vrijwilligers, teamleden, gymdocenten en waar mogelijk zoeken we hierin de samenwerking met Partou kinderopvang (inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires).

Om deze organisatie te bekostigen blijft de bijdrage die we van ouders hiervoor vragen gelijk.

De 65 euro per jaar, per kind, zal verdeeld over het jaar in twee keer aan u worden gevraagd.

Claudia zal de administratie hiervoor voor haar rekening nemen.


Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Jorien Griffioen

 

Staking 30 mei 2018

Beste ouders /verzorgers,

Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de hoogte houden van de komende acties en waarom wij actie voeren.

De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in maart 2017 een manifest opgesteld (in samenwerking met de vakbonden en de overkoepelende organisatie PO- raad, namens de verschillende besturen).
De eisen die gesteld werden, waren 500 miljoen voor werkdrukverlagingen 900 miljoen voor salarisverhoging.

Op 4 oktober 2017 lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord anders.

Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Een druppel op een gloeiende plaat. Het “beloofde” bedrag van 500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 miljoen te zijnen dit volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar. Dit is echt veel te laat, tegen die tijd zullen er al bijna 5000 fte tekort zijn in het onderwijs.
Dat betekent dat er in 2021 zo’n 115.000 kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen zitten. In 2025 zal dit getal zelfs al opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen!

Dit is nu al te merken: klassen worden verdeeld of naar huis gestuurd en vacatures blijven lang open staan.

De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. We zien dat er een groot verschil (tot ruim 20%) is tussen de salariswaardering van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs). Dit, terwijl we eenzelfde hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare verantwoordelijkheden en taken hebben.
Dit maakt dat er op dit moment te weinig studenten kiezen voor het beroep leerkracht PO. Ook stappen er leerkrachten over van het PO naar het VO.

Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede. Er ligt op dit moment een bedrag van 270 miljoen hiervoor.

900 miljoen is het absolute minimum om de salarissen te repareren zodat we leerkrachten in de toekomst kunnen krijgen en collega’s die het vak verlaten weten te behouden.

Nederland staat in de top tien van de landen met de beste onderwijskwaliteit wereldwijd. Door bovenstaande ontwikkelingen zakt dit echter in rap tempo.
Daar komt nog bij, dat 1 op de 4 leerkrachten in het primair onderwijs last heeft van burn-outklachten. De gemiddelde fulltime leerkracht werkt bijna 1 dag per week over. Ook deze ontwikkelingen komen de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.

Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen.
Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu moeten we doorpakken! Wij hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen.

Wij zullen op woensdag 30 mei 2018 opnieuw de deuren sluiten en zullen staken voor de toekomst van het onderwijs!

Met vriendelijke groet,

team van DKC de Markesteen

met ondersteuning van bestuur OOZ en PO in actie.


Wielendag 16 mei

Op woensdag 16 mei mogen de kinderen op wieltjes op school komen.

Dit betekent dat er deze dag gestept, geskatet, gerolschaatst etc. mag worden op het plein. Wieltjes met iets van een motortje eraan mogen niet worden meegenomen.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste bescherming (kniebeschermers, elleboogbeschermers, helm etc.). We hopen dat het een gezellige dag wordt die op rolletjes verloopt!

 

In het Nieuws

De afgelopen maand stond dit stukje over de Markesteen in de Blauwvingercourant.:


Teamleren en samenwerken op de Markesteen

Op Dalton Kindcentrum de Markesteen vinden we het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden erg belangrijk. We doen dit door kinderen al van jongs af aan te laten samenwerken, bijvoorbeeld met een maatje. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dit de ontwikkeling bevordert.

Kinderen kunnen veel van en met elkaar leren en samenwerking is een belangrijke vaardigheid voor de toekomst. In de klas worden dan ook diverse samenwerkingsvormen ingezet.

Maar we passen die niet alleen toe in onze lesaanpak. Ook ons team leert met en van elkaar.

Zo worden leerkrachten minstens 2 keer per schooljaar gefilmd tijdens het lesgeven. De didactisch coach bekijkt de beelden en bespreekt die met de leerkrachten. Ook tijdens intervisiebijeenkomsten worden de opnames gebruikt. Daarnaast kijken de leraren bij elkaar in de groep en kunnen zij bij elkaar terecht voor advies op allerlei gebied. Ten slotte werkt ook het team met een maatje: een collega waarmee je net iets meer optrekt en overlegt.

Studenten, leerkrachten en specialisten doen regelmatig onderzoek om het Dalton onderwijs verder te optimaliseren. Resultaten en interventies worden breed gedeeld en uitgevoerd.

Ieder kind, maar ook ieder teamlid heeft zijn eigen kennis en kwaliteiten. Het is belangrijk om die talenten te ontwikkelen en breed in te zetten ten gunste van de hele school. Zo blijven we continu met elkaar in ontwikkeling. Het voelt goed en effectief om op deze manier als collega’s het onderwijs op de Markesteen vorm te geven. Samen staan we sterk!


Ontruimingsoefening

Op de kalender staat dat er deze week een ontruimingsoefening zal plaatsvinden. Om organisatorische redenen is deze verplaatst naar volgende week.


Nieuw op de site

De afgelopen weken zijn foto’s van de volgende activiteit op de site geplaatst:Kijk op: www.markesteen.nlAgenda                                        

                                        

Maandag 14 mei

Deze week luizenpluizen

19.00 uur AC vergadering

Dinsdag 15 mei

BRENG- en KOFFIEOCHTEND

Woensdag 16 mei

WIELENDAG

Kennismakingsochtend groep 1-2

19.30 Rondetafelgesprek met ouders over de uitkomsten van de vragenlijst

Vrijdag 18 mei

Leerlingenraad

Maandag 21 mei

Pinksteren, de kinderen zijn VRIJ

Woensdag 23 mei

Kennismakingsochtend groep 1-2

19.30 uur MR vergadering

Onze nieuwe bestuurder Kees Elsinga komt een kijkje nemen op de Markesteen

Maandag 28 mei

Start CITO toetsweek

Dinsdag 29 mei

Opname dag voor de nieuwe Markesteen film voor op de website.

Woensdag 30 mei

Stakingsdag, de school is dicht

Vrijdag 1 juni

Klassenshow groep 6-7

Maandag 4 juni

Week van de avond4daagse

Volgende nieuwsbrief