Nieuwsbrief

Maandag 9 juli 2018

Lezen in de vakantie!!

Tip tegen de zomerdip

Als kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van terugval in de leesontwikkeling. Hieronder tips die laten zien hoe leuk en makkelijk lezen in de vakantie kan zijn!

Vijf tips tegen de zomerdip:

Tip 1 Stop vooral zelf niet met lezen                                  

Door zelf een leuk boek te pakken en lekker te gaan zitten lezen, laat je aan je kind zien dat lezen leuk is. Op deze manier zien kinderen dat lezen iets is wat je voor je plezier doet en stimuleert het om ook een boek te pakken.

Tip 2 Neem leuke spellen mee                                                                                                      

Er zijn een hoop leuke talige spelletjes die je kunt doen tijdens regenachtige dagen. Voorbeelden zijn scrabble, maan-roos-vis spel, woordkwartet en zo is er nog veel meer.

Tip 3 Neem kinderboeken mee                                                                                       

Belangrijk hierbij is dat je kind zelf de keus heeft gemaakt welke boeken het mee neemt. Ga dus voor de vakantie samen naar de Bibliotheek en laat het kind zelf een stapel boeken uitkiezen. Is een boek nog te moeilijk? Geen probleem! Deze kan je samen lezen of voorlezen.

Tip 4 Lezen is overal                                                                                                                  

Niet alleen in boeken kan je kind lezen, maar denk ook eens aan een menukaart of een bord onderweg. Ook krijg je op vakantie vaak foldertjes waarin staat wat er allemaal gedaan kan worden in de omgeving. Of koop een boekje over het land waar jullie naartoe gaan of kies een ander favoriet onderwerp dat je kind interessant vindt.

Tip 5 Lezen met de VakantieBieb-app                                                                                      

In de zomervakantie kunnen kinderen digitaal boeken lezen via de gratis VakantieBieb-app van de Bibliotheek. De app bevat een aantal leuke leesboeken en is te downloaden voor tablet of smartphone. De VakantieBieb is er ook voor volwassenen! De app is tot 31 augustus te downloaden via de App Store of de Google Play Store.    Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl.

 

De leerlingenraad - afvalscheiding

Een van de laatste plannen van de leerlingenraad dit schooljaar is het afval scheiden. Voor een beter milieu en duurzaamheid wil de leerlingenraad dat het hele Kindcentrum het afval gaat scheiden. In samenwerking met de Rova, die het afval gescheiden zal inzamelen.

We hebben inmiddels nieuwe kliko’s gekregen. Naast de blauwe voor papier zijn er nu ook kliko’s met een groen deksel voor GFT (Groent-, Fruit- en Tuin) afval en met een oranje deksel voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkenkartons) afval. Het restafval blijft voorlopig in de grote grijze container verzameld worden. De kliko’s zullen een plek krijgen voor de school, maar worden wel afgeschermd door een mooie afscheiding die binnenkort gezet gaat worden.

In de groepen en tijdens de pauzes gaat het afval gescheiden weggegooid worden. Begin volgend schooljaar zal hierover in alle groepen instructie worden gegeven. Ook zijn hiervoor nieuwe afvalbakken aangeschaft. De klassendienst krijgt hierbij als taak de afvalbakken dagelijks te legen in de juiste container waarbij de onderbouwgroepen ondersteuning krijgen van hun maatjesgroep in de bovenbouw.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen ze graag!

Hartelijke groet, namens de leerlingenraad,

Irene

 

De leerlingenraad - Jaarverslag

In schooljaar 2017- 2018 bestond de leerlingenraad uit Lars en Elise uit groep 8, Sterre en Janissa uit groep 7, Bente en Roemaisha uit groep 6 en Dominque en Mayrit uit groep 5. We hebben om de paar weken vergaderd waarbij we om de beurt voorzitter of notulist waren. We vertegenwoordigden onze eigen groepen en onze maatjesgroepen.

We hebben het afgelopen jaar de volgende doelen behaald:

v  We hebben actiegevoerd voor Sint-Maarten en een mooi bedrag opgehaald voor het Rode Kruis. We zamelden flessen in en zijn die zelf gaan inleveren bij de Albert Heijn.

v  We hebben twee mooie edities van de schoolkrant uitgebracht. Een Sinterkerst- editie en een Voorjaarseditie.

v  Ons schoolplein is rookvrij en iedereen kan dit nu zien aan het grote bord wat aan het hek hangt.

v  Er is een intensieve samenwerking geweest tussen groep 8 en Partou, dit is goed bevallen.

v  We hebben een mooie pilot Talentontwikkeling gedraaid, dit wordt volgend schooljaar voortgezet.

v  We hebben het afval scheiden opgestart. Ook dit wordt volgend schooljaar verder opgepakt.

Deze leerlingenraad heeft veel bereikt en daar zijn we trots op! Volgend schooljaar zal op Prinsjesdag de nieuwe leerlingenraad gepresenteerd worden. We zijn benieuwd naar hun plannen!

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen ze graag!

Hartelijke groet, namens de leerlingenraad,

Irene

 

Afsluiting schooljaar

Slotdag 20 juli 2017

We naderen het einde van het schooljaar. De laatste dag van het schooljaar willen wij extra gezellig afsluiten. Daarom mogen alle kinderen deze dag in pyjama naar school komen. Eveneens mogen alle kinderen deze ochtend een (gezelschaps)spelletje mee naar school nemen. (Onder speelgoed verstaan wij geen elektronisch speelgoed). De kinderen hoeven deze ochtend geen pauzehap en drinken mee te nemen, dit wordt verzorgd.

De ochtend wordt om 11.45 uur gezamenlijk met ouders en kinderen afgesloten op het schoolplein en om 12 uur zal voor alle kinderen de grote vakantie beginnen!

We maken er een gezellige dag van en wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe!

 

  

Agenda

Woensdagmiddag en -avond 11 juli

Ontwikkelgesprekken

Donderdagmiddag 12 juli

Ontwikkelgesprekken

Vrijdag 13 juli 15.00 – 16.30 uur

Gelegenheid om afscheid te nemen van meester Cees Jan voor ouders (en eventueel kinderen)

Maandag 16 juli tijdens schooltijd

Afscheidsoptreden van groep 8 voor de kinderen van de school

Maandag 16 juli vanaf 19.15 uur

Afscheidsvoorstelling groep 8 voor o.a. hun ouders

Dinsdag 17 juli

Groep 8 neemt feestelijk en ludiek afscheid van de Markesteen. Groep 8 is vanaf de dagen hierna vrij.

Donderdag 19 juli

Verhuisochtend en nieuwe groepenmiddag (13.15 uur – 14.15 uur)

Vrijdag 20 juli

De kinderen zijn “s middags vrij en de ZOMERVAKANTIE kan beginnen!!