Nieuwsbrief

Maandag 8 oktober 2018

 

Ouderhulp Decoratiegroep!

Hierbij nog een nieuwe oproep voor de decoratiegroep. Wie zou het leuk vinden om af en toe de school in een leuke sfeer te willen aankleden? Op dit moment hebben we nog geen aanmeldingen binnen gekregen. Met de deco-groep versieren we de school passend bij de thema's waar de kinderen mee werken. Het zijn gezellige versieravonden waarbij iedereen zijn creativiteit kwijt kan. Voor meer info zie de activiteitenkrant die een tijdje terug mee naar huis is gegaan.

Groeten namens de deco-groep,

Dominique Loman en Saskia Oosterbaan

Ac-markesteen@ooz.nl

 

Wielendag op 10 oktober

Op woensdag 10 oktober mogen de kinderen op wieltjes op school komen.

Dit betekent dat er deze dag gestept, geskatet, gerolschaatst etc. mag worden op het plein. Wieltjes met iets van een motortje eraan mogen niet worden meegenomen.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste bescherming (kniebeschermers, elleboogbeschermers, helm etc.). We hopen dat het een gezellige dag wordt die op rolletjes verloopt!

 

 

Informatiemiddag 17 oktober

Nieuw dit schooljaar is de informatie- en kijkmiddag op de Markesteen.

We nodigen alle ouders uit om deze middag tussen 12.00 uur en 13.00 uur een kijkje in de klas van uw kind/kinderen te komen nemen. De leerlingen zullen zelf aan u van alles vertellen over wat er te doen en te zien is in de “nieuwe” groep. Daarnaast is/zijn de leerkracht/leerkrachten aanwezig om aanvullende informatie te geven of vragen te beantwoorden.

We denken dat dit een mooi moment is om door uw eigen kind geïnformeerd te worden over het werken/leren en spelen in de klas en de materialen die daarbij horen.

Samen met de informatiemail en het kennismakingsgesprek (omgekeerd ontwikkelgesprek) vervangt deze middag de informatieavond zoals deze een aantal jaren is georganiseerd.

We hopen dat er veel ouders komen op 17 oktober!

 

Kinderboekenweek

In deze Kinderboekenweek met het thema vriendschap horen wij er allemaal bij.

Onderstaande boeken hebben we aangeschaft voor dit thema.

           

De opening van de Kinderboekenweek op de Markesteen zal woensdag 3 oktober plaatsvinden.

In de klassen zal veel voorgelezen gaan worden door de leerkrachten en door de kinderen, waarbij kinderen in de bovenbouw proberen een plek te krijgen op het podium voor de voorleeswedstrijd van onze school op 2 november. De winnaar mag onze school vertegenwoordigen in de grote Zwolse voorleeswedstrijd.

Groep 7/8 gaat ook nog voorlezen bij de peuters.

Groepen 1 t/m 4 krijgen op 5 november een voorstelling van “de Theaterfiets” .

Door onze cultuurpartners van de Stadkamer worden ook een aantal workshops gegeven aan de groepen 5, 6/7 en 7/8 op 4 oktober. De groepen 5 en 6/7 gaan een vriendschapsjournaal maken n.a.v. het boek “Joe Biljoen” en groep 7/8  een vlog over vriendschap en een schoolkamp n.a.v. boek “Ik ben Vincent en ik ben niet bang”.

Als u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt bij boekwinkel Bruna in Zwolle Zuid en de kassabon bij de leerkracht van uw kind inlevert, mogen wij voor 20 % van het totaalbedrag leesboeken uitzoeken om onze klassenbibliotheken uit te breiden. De actie loopt van 3 oktober t/m 14 oktober. Vorig jaar hebben we voor iedere groep een boek mogen uitzoeken. Dus hoe meer jullie thuis lezen, hoe meer boeken de school mag uitzoeken!

Alle groepen zijn dit schooljaar al voor de eerste keer met de klas naar de bieb van Zwolle Zuid geweest. Voor ouders waarvan de kinderen nog geen lid zijn: ieder kind kan tot de leeftijd van 18 jaar gratis lid worden.  U kunt zelf een pasje laten aanmaken in de bieb.

Binnenkort starten we ook weer met tutorlezen. De kinderen uit de groepen 6 en 7 lezen dan prentenboeken voor aan kleine groepjes kinderen uit 1/2 en groep 8 leest samen met groep 3 om ze te helpen met leren lezen.

    

Stadkamer, Bibliotheek, Media- en taaleducatie, Cultuureducatie                              

Datum: zondag 14 oktober            Tijdstip 11:00 - 14:00 uur

De Kinderboekenweek krijgt dit jaar in Zwolle een bijzondere en feestelijke afsluiting. Op 14 oktober a.s. vindt in Poppodium Hedon het Groot Zwols Kinderboekenfeest plaats: een festival compleet met theater, muziek, workshops, boekenmarkt én gastvoorlezers. Het feest staat in het teken van vriendschap en sluit daarmee aan bij het landelijke thema van de Kinderboekenweek, dat het motto “Kom erbij!” draagt.

De naam zegt het al: voor het Groot Zwols Kinderboekenfeest wordt er groots uitgepakt. Het feest, dat plaatsvindt op zondag van 11.00 tot 14.00 uur, is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 10 jaar en hun ouders. Naast de kinderboekenruilbeurs, optredens en workshops valt er nog veel meer te beleven. De kinderen kunnen zelfs een dansje wagen! Er is een hapje en een drankje en diverse gastvoorlezers voorzien het feest van mooie verhalen. Eén ding is zeker: de Kinderboekenweek 2018 krijgt in Zwolle een onvergetelijke afsluiting!

Het Groot Zwols Kinderboekenfeest is een samenwerking van Poppodium Hedon, Stadkamer, Zwolse theaters, Doomijn, Museum de Fundatie en Travers.

Meer informatie en kaartverkoop: website Poppodium Hedon

 

Agenda

Dinsdag 9 oktober

20.00 uur VO voorlichtingsavond voor ouders uit groep 7 en 8

Woensdag 10 oktober

Wielendag, alle kinderen mogen op “wieltjes” naar school komen

Vrijdag 12 oktober

Klassenshow groep 3

Woensdag 17 oktober

12.00 uur -13.00 uur Kijk en informatiemiddag voor alle ouders.

Vrijdag 19 oktober

KOFFIE- en BRENGOCHTEND

Zaterdag 20 oktober tot en met zondag 28 oktober

HERFSTVAKANTIE

Dinsdag 30 oktober

Nieuwe nieuwsbrief