Nieuwsbrief

Dinsdag 9 april 2019

  

Aantal groepen volgend schooljaar

We zijn binnen OOZ inmiddels weer begonnen met het vaststellen van de formatie per school.

Inmiddels is duidelijk dat we volgend schooljaar weer 7 groepen mogen maken op de Markesteen.

De instroom van leerlingen in de onderbouw is heel erg mooi en dat betekent dat we ook volgend schooljaar waarschijnlijk al rond januari een 3e kleutergroep mogen starten.

Voor de huidige groepen betekent dit dat de samenstelling van een aantal groepen zal veranderen.

Volgend schooljaar zullen we met de volgende groepen starten:

Groep 1-2A, 1-2B, 3, 4, 5-6, 6-7 en 8

Voor de toekomstige groep 6 betekent dit een splitsing van leerlingen over groep 5-6 en groep 6-7. Om te komen tot deze splitsing volgen we een protocol wat we hiervoor al vaker gebruikt hebben. We zullen de ouders van deze groep over dit protocol en de verdere stappen informeren.

De verdere groepsindeling wordt zoals gebruikelijk altijd gedeeld in de “Eindinfo” die dit schooljaar op 26 juni wordt verstuurd/meegegeven.

     

Extra groep 1 en groep 3 naar boven

Zoals u waarschijnlijk weet hebben onze groepen 1-2 inmiddels ruim 30 leerlingen per groep.

Na de meivakantie mogen we daarom een extra leerkracht inzetten ter ondersteuning van deze grote groepen.

We hebben gezocht naar de meest effectieve en prettige manier voor alle betrokkenen om deze extra inzet goed tot zijn recht te laten komen.

In eerste instantie dachten we dat we geen gebruik zouden kunnen maken van een extra lokaal.

Er is inmiddels besloten dat groep 3 na de meivakantie verhuist van beneden naar boven, zodat er een extra lokaal beschikbaar is naast de huidige kleutergroepen.

In goed overleg hebben we besloten de “jongste” kinderen van de groepen 1-2 bij elkaar te voegen en hiermee een 3e kleutergroep te vormen.

De leerkrachten voor deze nieuwe groep zijn juf Herma op maandag, dinsdag en woensdag en juf Lisanne op donderdag en vrijdag.

Juf Herma wordt een nieuwe (tijdelijke) collega op de Markesteen.

Zij stelt zichtzelf hierbij even kort voor:

Mijn naam is Herma Collij en ben 44 jaar. Ik woon is Meppel, maar kom oorspronkelijk uit Deventer. Ik heb drie kinderen en 2 stiefzoons. Allen in de leeftijd van 10 tot 17 jaar. Ik ben sinds 2007 werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs en heb voornamelijk kleutergroepen gehad. Ik heb erg veel zin om samen met juf Lisanne, de jongste kleuters op de Markesteen les te gaan geven. 

In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen en fietsen, of neem ik een Yogales. Ook ben ik graag creatief bezig zoals schilderen en tekenen. 

Tot ziens h.collij@ooz.nl

Koningsspelen 12 april

Op vrijdag 12 april staat de dag op school in het teken van de Koningsspelen.

We willen alle kinderen vragen om sportief en in kleuren passend bij Koningsdag op school te komen.

We starten de dag met een gezamenlijk ontbijt in gemengde groepen van groep 1 t/m groep 8. Het ontbijt voor de kinderen wordt verzorgd en ze hoeven voor deze dag dus geen eten en drinken mee te nemen, ook niet voor de pauzehap. Alleen de bovenbouw neemt een eigen lunch mee naar school.

Halverwege de ochtend zingen we met elkaar het lied wat speciaal is geschreven voor deze Koningsdag en doen we met elkaar de bijbehorende dans (“Passapas” van Kinderen voor Kinderen).

De kinderen van de onderbouw, groep 1 t/m 4 gaan hierna lekker sporten op het plein en is op de normale tijd vrij.

De bovenbouw vertrekt eind van de ochtend naar het sportpark de Siggels. Daar worden voor deze groepen uitdagende sportactiviteiten aangeboden.

Het is de bedoeling dat de kinderen van de bovenbouw sportieve kleding aanhebben (voor het buiten sporten) of meenemen.

Ook de bovenbouw leerlingen (groep 5 t/m 8) zijn op de normale tijd vrij!

    

Verkeerssituatie voor de school

Graag vraag ik weer aandacht voor de verkeerssituatie voor de school.

Ook namens de leerlingenraad van de Markesteen hebben we hierover eerder geschreven.

Ook in de nieuwsbrief van “De Ark wordt hier aandacht aan besteed omdat we dit ervaren als een gezamenlijk probleem.

We zien weer steeds vaker auto’s erg gevaarlijk geparkeerd staan buiten de officiële vakken op het pleintje voor de school.

We beseffen ons dat er onvoldoende parkeerplekken zijn voor ouders om allemaal te parkeren bij het halen en brengen voor de school.

Een oplossing is het zoeken van een parkeerplek verder in de wijk of langs de weg.

Nog mooier is als er nog vaker lopend of op de fiets naar school gegaan wordt.

Het is niet acceptabel dat de situatie door verkeerd parkeren voor fietsende en wandelende kinderen een gevaar oplevert!

In overleg met de Ark publiceren we dit stukje in beider nieuwsbrieven en als de situatie niet verbetert zullen we ook samen kijken welke stappen dan genomen kunnen/moeten worden.

Via dit stukje wil ik ook de ouders die wel gebruik maken van de officiële plekken voor de school of in de wijk of die op de fiets of lopend komen bedanken!

   

Bezoek van de Nederlandse Dalton Vereniging

De Markesteen mag zich inmiddels al bijna 20 jaar een Daltonschool noemen.

Sinds 1015 vormen we samen met Partou kinderopvang en andere partners een kindcentrum. We noemen ons kindcentrum een Daltonkindcentrum omdat we met onze partners werken vanuit dezelfde visie op de ontwikkeling van kinderen. Dit is de Daltonvisie.

Officieel zijn we nog niet gecertificeerd als Dalton kindcentrum.

Dit schooljaar hopen we officieel gecertificeerd te worden. Als dit lukt behoren we bij de 6 eerst gecertificeerde Dalton kindcentra van Nederland.

Op dinsdag 25 juni krijgen we de visitatiecommissie op bezoek vanuit de Nederlandse Daltonvereniging.

De visiteurs zullen de hele dag op school zijn en gaan kijken in de groepen/school en in gesprek met ouders, kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, directie en het bestuur. Om ons nog beter voor te bereiden op dit bezoek hebben we een proefvisitatie gepland op dinsdag 9 april.

Deze dag komen er 2 studenten van de KPZ door de ogen van een visitatiecommissie onze school bezoeken.

We hopen dan nog wat laatste tips mee te krijgen zodat we 25 juni helemaal goed beslagen ten ijs kunnen komen.

We houden u op de hoogte van de uitkomsten van deze bezoeken.

   

Juf Charlotte

Juf Charlotte neemt op woensdag 10 april afscheid van de Markesteen (en het onderwijs).

In de ochtend zal zij een bezoekje brengen aan alle groepen van de school, in groep 1-2B zal zij wat langer zijn om afscheid te nemen van de leerlingen.

Na schooltijd, meteen om 12.00 uur tot 12.30 uur, is er voor de ouders de gelegenheid om afscheid te nemen van Charlotte. U bent van harte welkom, de koffie/thee en wat lekkers staat klaar.

   

Afvalscheiding en afval beperking

We zijn inmiddels een periode bezig met het actief afvalscheiden op de Markesteen.

De leerlingen van de leerlingenraad hebben destijds terecht opgemerkt hoe belangrijk dit is, ook op een school.

We merken alleen nog dat veel kinderen met bakjes drinken en zakjes eten op school komen.

We willen u vragen mee te werken aan het reduceren van afval op school door gebruik te maken van bekers en bakjes die afgewassen kunnen worden.

Want nog beter dan afval scheiden is natuurlijk het verminderen van afval die voortkomt uit het eten en drinken van de kinderen.

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!

  

 1 april grap

We willen via deze nieuwsbrief alle ouders bedanken die hebben meegewerkt/geholpen aan onze 1 april grap. Het invoeren van gekleurde T-shirts per groep gaan we zeker niet doen!

Wel hebben we op 1 april de kinderen de nieuwe Markesteen shirtjes voor medewerkers kunnen laten zien. Bij bijzondere gebeurtenissen en evenementen worden deze rode shirts door de leerkrachten en pedagogisch medewerkers gedragen. Ook de leden van de activiteiten commissie hebben zo’n shirt aan tijdens de activiteiten.

   

Levensbeschouwelijk Onderwijs

Dit schooljaar is er op de Markesteen  gestart met een nieuwe vorm van levensbeschouwelijk onderwijs.

In deze lessen maken de leerlingen kennis met verschillende levensbeschouwelijke stromingen, manieren waarop mensen in het leven staan. Met of zonder een geloof.

Er worden lessen gegeven over het Boeddhisme, de Islam, het Humanisme en het Christendom.

Deze lessen zijn opgebouwd rondom  een thema. We zijn begonnen met het thema SAMEN.

In deze lessen gaan we met de leerlingen verkennen hoe in de verschillende stromingen gedacht wordt over hoe mensen goed met elkaar kunnen samenleven.

We denken dan aan:  

Welke mensen kunnen ons inspireren?  

Uit welke verhalen kunnen we putten?  Herkennen we onszelf in deze verhalen? En op welke manier kan het ons helpen?

Welke regels zijn er en zouden deze ook voor ons kunnen gelden en waarom?

Belangrijk  is of we kunnen ontdekken of er, behalve de verschillen, ook overeenkomsten zijn in de manier waarop gedacht wordt over hoe we goed met elkaar kunnen leven om zo de wereld een stukje mooier te maken. Ook vragen we ons af wat we van elkaar kunnen leren. Allemaal mooie dingen om met elkaar over na te denken en respect te vormen.

Een aantal reacties van leerlingen:

            “Kerst is een feest omdat je samen bent”

·         Ik wist niet dat de islam zoveel op Christendom leek!

Ik heb ook hele aardige moslim buren!

·         Onderwerp 'wij op de aarde' en 'waar hoor je bij?':

'Wij horen allemaal bij elkaar als je er goed over nadenkt '. ' Je hoort bij verschillende groepen mensen'. 'Ik hoor het meest bij mijn super lieve aardige familie '.

Namens de docenten van levensbeschouwelijk onderwijs.

  

Farmclub op wijkboerderij de Schellerhoeve

Inmiddels draait de Farmclub alweer 3 maanden en zijn er iedere week enthousiaste kinderen die komen knutselen, dieren voeren en spelen. Maar er is nog ruimte voor meer kinderen! Kom gerust eens kijken en/of meedoen! Vriendjes en vriendinnetjes mogen natuurlijk mee, ouders hoeven er niet bij te blijven.
Kosten zijn €1,- per keer, maar wanneer dit financieel gezien niet haalbaar is kunnen we in overleg iets anders afspreken.

Jullie zijn allemaal welkom!!

(Zie de flyer in de bijlage voor meer informatie)

  

Agenda

Dinsdag 9 april

Proefvisitatie, ter voorbereiding op de visitatie op 25 juni door de Nederlandse Dalton Vereniging

Woensdag 10 april

12.00 uur -12.30 uur Afscheid van juf Charlotte voor ouders

Donderdag 11 april

BRENG- en KOFFIEOCHTEND

19.30 uur MR vergadering

Vrijdag 12 april

Koningsspelen

Dinsdag 16 en woensdag 17 april

CITO eindtoets groep 8

Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei

VAKANTIE

Maandag 6 mei

Start extra kleutergroep en groep 3 start in het lokaal boven naast groep 4.

Dinsdag 7 mei

Nieuwe nieuwsbrief