Viking- en Columbuslessen

Onze school besteedt nadrukkelijk aandacht aan leerlingen die meer aankunnen. Vanaf groep 4 kunnen kinderen, op basis van selectie volgens het protocol Vikinglessen volgen. Deze kinderen krijgen één keer per week instructie buiten de groep. Ze krijgen hier verdiepingsstof aangeboden in meerdere vakgebieden. Deze extra stof kunnen ze in hun eigen groep verder uitwerken.

Vanaf groep 5 kunnen kinderen naast Vikinglessen ook geselecteerd worden, op basis van een aantal criteria, voor de Columbuslessen. Het aanbod is afgestemd op leerlingen vanaf groep 5 en richt zich met name op kinderen die A-scores bij de Cito-toetsen halen (minimaal 2 jaar achter elkaar), een goede werkhouding laten zien en die er emotioneel aan toe zijn om extra uitdagingen aan te gaan. Het doel is om meer begaafde leerlingen meer uitdagingen te bieden en ze te motiveren door een aanbod van andere lessen en onderwerpen. Bovendien hebben ze zo de mogelijkheid om met gelijkgestemden samen te werken. Jaarlijks wordt per leerling gekeken of hij/zij nog in aanmerking komt voor deze lessen.

Voor de Columbuslessen werken we samen met 2 andere basisscholen in de wijk. Op de Markesteen worden talen aangeboden. Het komend schooljaar wordt er een aanbod Russisch verzorgd.Op de andere basisscholen wordt wiskunde, en techniek gegeven.Op 1 augustus 2011 zijn we bij het Openbaar Onderwijs Zwolle gestart met een speciale bovenschoolse lesvoorziening voor leerlingen met een IQ van 130 of hoger: De Cnopiusklassen. Deze voorziening is buiten de school. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen gaan hier één dagdeel per week naar toe. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten zij gelijkgestemden en ontvangen een breed onderwijsaanbod van hiervoor speciaal aangestelde leerkrachten.