Sociaal emotionele ontwikkeling

Vijf jaar geleden zijn we gestart met de “Kanjer-methode”. Het doel van deze methode is inzicht te krijgen in (eigen) gedrag en het gevolg daarvan op de ander om heel gericht met elkaar te kunnen werken aan een fijne sfeer in de school en de kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen op het gebied van sociale vaardigheden. Deze methodische aanpak helpt kinderen positief over zichzelf en de ander te laten denken en zal een preventieve werking hebben bij pestgedrag. De methode past uitstekend bij de uitgangspunten van ons Daltononderwijs. Vorig schooljaar zijn alle leerkrachten geschoold om deze training te mogen geven. Nieuwe collega’s in vaste dienst moeten een bijscholing volgen.

De Kanjermethode is een krachtige lessenserie die zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door de verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

We vertrouwen elkaar!


We helpen elkaar!
Niemand speelt de baas!

Niemand is slachtoffer!                             
We lachen elkaar niet uit!

We zijn eerlijk zonder te kwetsen!  


 


 

DE KANJERTYPETJES

De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes:

                

      "Het konijn" (bang)    "De aap" (uitslover)
    "De tijger" ( de kanjer)      "De pestvogel"


 
Deze typetjes worden in de klas gevisualiseerd door gekleurde petjes.

DE PETTEN BIJ DE KANJERTRAINING

Bij de kanjertraining maken we gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag.

In de training krijgen 4 soorten 'gedrag' een dierennaam. Dit gedrag kan wisselen bij mensen. De ene keer ben je verlegen, de andere keer brutaal.

 Het konijn denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst. Het konijntje kruipt het liefste weg in een hoekje en zal er niks van zeggen als er iets gebeurt wat hij niet leuk vindt. Bij het gedrag van het konijn hoort het gele petje.
                              
De pestvogel vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet. Hij roept wat hij er van vindt en scheldt iedereen uit, zonder er rekening mee te houden dat schelden best wel zeer kan doen. Bij dit gedrag hoort het zwarte petje.

                                    

Het aapje probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus. Alles en iedereen is stom, dat vindt hij eigenlijk ook van zichzelf. Een aapje heeft vaak niet door dat er niet wordt gelachen om zijn grapjes, maar dat hij wordt uitgelachen om zijn uitsloverij. Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.


De tijger is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger. De tijger neemt zichzelf en anderen serieus. Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld aan het witte petje.

 
          Kernwoorden zijn : vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect.

Met de hier omschreven "petten" willen we geen kader geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen "petje", je doet op dit moment zo. "Zou je alsjeblieft je witte pet willen opdoen?" Door deze vraag geef je kinderen de mogelijkheid voor ander gedrag te kiezen. In de kanjertraining helpen we kinderen andere gedragsvarianten te ontdekken, uit te proberen, er mee te spelen. De indeling in gedragstypen is niet bedoeld om te diagnosticeren.

DE KANJERTRAINING ALGEMEEN

De kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen.

Je kunt je vervelend, pesterig en bazig gedragen. Dat benoemen we door te zeggen dat je "een zwarte pet" op hebt.

Je kunt je ook heel "grappig" gedragen en zorgen dat je constant de lachers op je hand hebt. Dat benoemen we door te zeggen dat je een "rode" pet op hebt.

Kinderen kunnen zich ook heel verlegen, teruggetrokken, niet assertief, soms wat "zielig" gedragen. Dan zeggen we dat je een gele pet op hebt.

Ook kun je je assertief, stevig gedragen. Dan heb je een witte pet op.

Bij de kanjertraining gaat het om 2 dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden. Daarnaast gaat het ook om een stuk groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de kanjertraining is duidelijk niet om van alle kinderen hele brave kinderen te maken maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.

Hier ben ik.
Het is goed dat ik er ben.

Er zijn mensen die van mij houden.
Niet iedereen vindt mij aardig.
Dat hoort zo.

Ik luister wel naar kritiek.


Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.
Doet iemand vervelend tegen mij,
dan haal ik mijn schouders op.

Doet iemand rot, dan doe ik niet mee.

Ik gedraag me als een kanjer,
want ik ben een kanjer.