Basisontwikkeling

Basisontwikkeling gaat uit van de eigen ontwikkeling van kinderen. Elk kind ontwikkelt zich anders. Om zich te kunnen ontplooien moet het zich vrij en veilig voelen. Bovendien is er genoeg uitdaging en aanbod in de klas. Als bijvoorbeeld een kind in groep 1 interesse heeft in letters, stimuleren we dat. Er wordt in basisontwikkeling veel gewerkt met thema's, die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuter. Kinderen geven evenals de leerkracht vorm aan zo'n thema, bijvoorbeeld door eigen spullen mee te nemen of na te denken over de inrichting van een hoek in de klas. Belangrijk is dat alle activiteiten betekenis hebben, hoe speels ook. Kinderen leren van elkaar en met elkaar.

Dat gegeven is net zo belangrijk in basisontwikkeling als in Dalton. De leerkracht heeft een sterk observerende en stimulerende rol, geeft instructie aan kleine groepjes, speelt soms mee en kan daar het onderwijs op afstemmen. Er is een logisch verband tussen basisontwikkeling en Dalton. Het zelfstandig maken en plannen van taken wordt al in groep 1-2 geleerd. Ook in de bovenbouw wordt volgens het principe van de basisontwikkeling gewerkt.

         

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap