Contact

Openbare Daltonschool de Markesteen

Gedeputeerdenlaan 49

8016 AX  Zwolle

Telefoon: 038-4604411

Directie: J. Griffioen

directie-markesteen@ooz.nl