Academische basisschool Daltonschool de Markesteen

Het is in het belang van het onderwijs aan onze kinderen, dat leerkrachten goed worden opgeleid en goed opgeleid blijven. De school ziet het mede opleiden van aanstaande collega’s dan ook als een verantwoordelijkheid. Daartoe werken we samen met de Katholieke Pabo in Zwolle en leiden we samen de nieuwe leerkrachten op. Door deze samenwerking worden aanstaande leerkrachten ingevoerd in de cultuur van de school maar ook van het onderwijs als geheel.

Dat betekent dat we als school mede de kwaliteit van onze nieuwe collega’s vorm geven maar ook dat door de inbreng van de studenten de zittende leerkrachten zich verder professionaliseren.

Zo maakt het samen opleiden deel uit van onze ambitie de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren en onderzoek deel uit te laten maken van het onderwijs om andere scholen in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van onze kennis en ervaring.

Eén juniorleerkracht, vierdejaars student, die deelneemt aan dit academische onderzoek, maakt dit schooljaar deel uit van ons team. Zij maakt gebruik van de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek dat in het vorige schooljaar heeft plaatsgevonden.

Zij wordt intensief gecoacht en begeleid door een daartoe opgeleide collega. Op woensdag doet zij onderzoek en op donderdag en vrijdag staat ze voor de groep. Zij is nooit eindverantwoordelijke voor de groep, dit blijft de duo leerkracht.

Het thema van het onderzoek is “Begrijpend luisteren in de onderbouw” en dat thema sluit aan bij vorig onderzoek.

Voor meer informatie klik op een van de onderstaande links: