Zonnestroomles

Op woensdag 23 mei gaf de moeder van Ard ons een les over zonnestroom.