Vakantie

                                         

De vakanties voor het cursusjaar 2013 - 2014 zijn als volgt vastgesteld:

Herfstvakantie

maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober

Kerstvakantie

maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari

Voorjaarsvakantie

maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari

Meivakantie

maandag 21 april t/m maandag 5 mei

Hemelvaart

donderdag 29 en vrijdag 30 mei

Tweede Pinksterdag

maandag 9 juni

Zomervakantie

maandag 7 juli t/m vrijdag 15 augustus

Margedagen

De margedagen zijn dit jaar voor alle groepen ingepland op:

Donderdagmiddag 12 september

Dinsdagmiddag 18 maart

Woensdag 18 juni

Groep 7 & 8 vrij na het schoolkamp          19 september 2013