Vakantie

De vakanties voor het cursusjaar 2014 – 2015 zijn als volgt vastgesteld:


Herfstvakantie                                     maandag 13 oktober 2014               t/m                     vrijdag 17 oktober 2014

Kerstvakantie                                      maandag 22 december 2014          t/m                     vrijdag 2 januari 2015

Voorjaarsvakantie                              maandag 23 februari 2015               t/m                     vrijdag 27 februari 2015

Paasvakantie                                      vrijdag 3 april 2015                             t/m                    maandag 6 april 2015

Koningsdag                                        maandag 27 april 2015                     t/m                    maandag 27 april 2015

Meivakantie                                         maandag 4 mei 2015                        t/m                    vrijdag 8 mei 2015

Hemelvaart                                         donderdag 14 mei 2015                    t/m                    vrijdag 15 mei 2015

Pinksteren                                          maandag 25 mei 2015                       t/m                   maandag 25 mei 2015

Zomervakantie                                   maandag 6 juli 2015                          t/m                    vrijdag 14 augustus 2015


Margedagen

Margedagen zijn vrije dagen voor de kinderen. Dit zijn dagen waarop het team vergadert en/of scholing volgt.

Voor het schooljaar 2014 – 2015 zijn de margedagen gepland op:


Dinsdagmiddag                       16 september                     2014

Maandag                                    20 oktober                           2014

Woensdag                                 12 november                      2014

Donderdag                                 5 februari                            2015

Vrijdag                                        20 februari                           2015

Dinsdag                                     16 juni                                  2015

Woensdag                                 17 juni                                  2015