Team

Boven v.l.n.r. : Marieke Vaupell, Ingeborg Hooijmaaijers, Saskia Paauw, Cees Jan van Loo

Midden v.l.n.r. : Jo-Ann Beumer, Roelien Zijlma, Saskia Oosterbaan, Nathalie Vogelzang, Agnes van Dongen, Lisanne Feeburg, Lynde Hans

Onder v.l.n.r. : Jorien Griffioen, Regina Fredriks, Irene Heuvingh, Charlotte Wark

 

Groepsindeling

Hieronder kunt u zien welke leerkracht op welke dagen voor de groep staat.

Groepen

Leerkracht (en)

Werkdagen

Groep 1/2a

Saskia Oosterbaan

Agnes van Dongen

maandag en dinsdag

woensdag t/m vrijdag

Agnes zal de eerste periode van het schooljaar ouderschapsverlof opnemen op de woensdag, er komt dan een invalleerkracht

Groep 1/2b

Charlotte Wark

maandag t/m vrijdag

Groep 3

Roelien Zijlma

Ingeborg Hooijmaaijers

maandag en dinsdag

woensdag t/m vrijdag

Groep 4/5

Irene Heuvingh


maandag t/m vrijdag

(een deel van de vrijdagmiddagen en enkele donderdagen zal Irene worden vervangen , i.v.m. haar ambulante tijd als specialist (rekenen en gedrag)

Groep 6/7

Nathalie Vogelzang

Academische student,

Lynde Hans

Saskia Paauw

maandag t/m woensdag


donderdag en vrijdag groep: 6

donderdag en vrijdag groep: 7

Groep 8

Cees Jan van Loo

Inval leerkracht i.v.m. ouderschapsverlof Cees Jan

maandag t/m donderdag


vrijdag, gedurende het hele schooljaar

Bijzonderheden:

Groep 1/2a:

De kleutergroep zal in de loop van het schooljaar groeien door instroom van 4 jarigen.

Juf Agnes van Dongen neemt de eerste periode (in ieder geval t/m dec. 2015) ouderschapsverlof op de woensdagen. Ingrid Schanstra zal het ouderschapsverlof van Agnes gaan invullen.

Groep 1/2b:

De kleutergroep zal in de loop van het schooljaar groeien door instroom van 4 jarigen.

Juf Charlotte Wark zal af en toe een dagje intern vervangen worden t.b.v. haar specialisatie Jonge Kind.

Groep 3:

Geen bijzonderheden

Groep 4/5:

Een deel van devrijdagmiddagen en enkele donderdagen zal Irene worden vervangen, i.v.m. haar ambulante tijd als specialist (rekenen en gedrag). De vrijdagmiddagen zal Ingeborg invullen, de donderdagen is nog niet bekend.

Groep 6/7:

Juf Nathalie Vogelzang heeft nog recht op ouderschapsverlof. Zij zal de eerste 5 woensdagen van het schooljaar worden vervangen door Regina.

Op donderdag en vrijdag is groep 6 en 7 gesplitst.

Groep 8:

Cees Jan zal het hele schooljaar op vrijdag ouderschapsverlof opnemen. Jo Ann Beumer zal deze vrijdagen gaan invullen. Daarnaast heeft Cees Jan nog recht op 6 dagen compensatie.

 

Intern begeleider en didactisch coach

De intern begeleider coördineert de zorg voor leerlingen. Regina Frederiks doet dit voor groep 1 tot en met 8. Daarnaast werkt zij als didactisch coach. Door middel van filmopnames en het analyseren hiervan worden leerkrachten begeleid om hun leerkrachtvaardigheden te optimaliseren. Regina is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op school.


ONDERWIJS ONDERSTEUNING

Marieke Vaupell is onderwijs ondersteuner. Zij werkt o.a. met de kinderen die voorheen een zgn. rugzak hadden. Daarnaast werkt ze met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Marieke is op maandag, woensdag en donderdag op school aanwezig.


CONCIERGE

Claudia van Dorsten is onze conciërge. Zij is aanwezig op maandag tot en met donderdag. Naast conciërge werkzaamheden voert zij ook een aantal administratieve taken uit.


KADERTEAM

Irene Heuvingh is onze reken- (en gedrag)specialist. Ze is hiervoor deels ambulant op donderdag (8 keer) en/of vrijdagmiddag.

Ingeborg Hooijmaaijers is in opleiding als taalspecialist. Ingeborg wordt hiervoor ook in tijd gecompenseerd, dit doet ze op dagen die ze niet voor de groep staat.

Charlotte Wark is Jonge Kind specialist in opleiding, ook zij zal af en toe worden vrij geroosterd voor taken op dit gebied, de vervanging zal intern geregeld worden.

Regina Fredriks is onze IB-er en didactisch coach.

Samen met de directeur vormen deze 4 specialisten het kaderteam van de Markesteen. Het kaderteam bereidt veranderingen en verbeteringen op het gebied van onderwijsorganisatie en onderwijsinhoud voor.


AANWEZIGHEID DIRECTEUR

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de definitieve invulling van de directietaken op de Markesteen.Tot die tijd blijft de situatie zoals deze nu is.

Jorien Griffioen is in ieder geval op dinsdagmiddag, donderdag en vrijdagochtend op school aanwezig.

Op de momenten dat Jorien afwezig is, is Regina Frederiks of Irene Heuvingh het aanspreekpunt.

Jorien is bereikbaar per mail: directie-markesteen@ooz.nl


VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS

De groepen 3 t/m 8 hebben op dinsdag gymles van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, Juliet Koersma.