Team

Achter v.l.n.r.: Jannie van der Meer, Roelien Zijlma

Midden v.l.n.r.: Nathalie Vogelzang, Saskia Oosterbaan, Gonny van den Heuvel, Charlotte Wark, Regina Frederiks, Cees Jan van Loo, Marieke Vaupell, Ingeborg Hooijmaaijers

Voor v.l.n.r.: Irene Heuvingh, Iris Pappot, Agnes van Dongen, Jo-Ann Beumer

Groepsindeling

Hieronder kunt u zien welke leerkracht op welke dagen voor de groep staat.

Groepen

Leerkracht (en)

Werkdagen

Groep 1/2a

Saskia Oosterbaan

Agnes van Dongen

maandag en dinsdag

woensdag t/m vrijdag

Groep 1/2b

Charlotte Wark

maandag t/m vrijdag

Groep 3/4

Roelien Zijlma

Ingeborg Hooijmaaijers

maandag en dinsdag

dinsdag t/m vrijdag

(niet op dinsdagmiddag)

Groep 5/6

Irene Heuvingh

Iris Pappot

maandag t/m vrijdag (niet op donderdagmiddag)

donderdag en vrijdag

Groep 6/7

Nathalie Vogelzang

Lisanne Feeburg

maandag t/m woensdag

donderdag en vrijdag

Groep 8

Cees Jan van Loo

maandag t/m vrijdag


Bijzonderheden:

Groep 1/2a:

Juf Agnes van Dongen is op dit moment nog herstellende. Na de zomervakantie start zij op therapeutische basis in de groep, samen met een invaller van ons bestuur.


Groep 3/4:

Op dinsdagochtend is juf Ingeborg extra in de groep aanwezig.

Juf Ingeborg heeft recht op 6 dagen compensatieverlof. Zij wordt op deze dagen vervangen.


Groep 5/6:

Op donderdag en vrijdag staat ook juf Iris Pappot voor de groep. Juf Iris komt bij ons werken als juniorleerkracht.


Groep 6/7:

Juf Lisanne is het eerste deel van het schooljaar afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof. Zij zal worden vervangen door een invaller van ons bestuur. Op dit moment is nog niet duidelijk wie haar komt vervangen.


Groep 6/7 en 8:

In deze groepen komt nog een onderwijsassistent, aangesteld bij ons bestuur. Zij wordt ruim anderhalve dag ingezet ter ondersteuning van leerlingen uit deze groepen. Op dit moment is nog niet duidelijk wie er komt, hierover wordt u later geïnformeerd.

Meester Cees Jan heeft recht op 9 dagen compensatieverlof. Hij wordt op deze dagen vervangen.


Juf Gerdien Zandink is ziek. Zij wordt twee dagen in de week vervangen. Op maandag wordt zij vervangen door juf Regina Frederiks. Zij is dan ter ondersteuning in groep 3/4. Op vrijdag wordt ze vervangen door Charlotte Wark. Zij is dan in groep 1/2b.

Intern begeleider en didactisch coach

De intern begeleider coördineert de zorg voor leerlingen. Regina Frederiks doet dit voor groep 1 tot en met 8 op dinsdag en donderdag. Daarnaast werkt zij als didactisch coach. Door middel van filmopnames en het analyseren hiervan worden leerkrachten begeleid om hun leerkrachtvaardigheden te optimaliseren.


Onderwijsassistent

Marieke Vaupell is onderwijsassistent. Zij werkt o.a. met de kinderen die voorheen een zgn. rugzak hadden. Daarnaast werkt ze met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.


Conciërge

Claudia van Dorsten is onze conciërge. Zij is aanwezig op maandag tot en met donderdag. Naast conciërge werkzaamheden voert zij ook een aantal administratieve taken uit.


Taal- en rekencoördinatoren

Irene Heuvingh heeft haar Master rekenen behaald. Zij zal haar expertise als rekenspecialist inzetten in school. Ze is hiervoor ambulant op donderdagmiddag.

Ingeborg Hooijmaaijers is in opleiding als taalspecialist. Hiervoor wordt ze op de dinsdagmiddag ingezet.


Aanwezigheid directeur

Jorien Griffioen is op dinsdagmiddag, donderdag en vrijdagochtend op school aanwezig.

Op de momenten dat Jorien afwezig is, is Regina Frederiks of Irene Heuvingh het aanspreekpunt.

Jorien is altijd bereikbaar per mail: directie-markesteen@ooz.nl


Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Alle groepen hebben op dinsdag gymles van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, Juliet Koersma. Dit jaar is er ook een half uur bewegingsonderwijs voor de groepen 1/2 ingeroosterd in het speellokaal.