Daltonschool de Markesteen

Gedeputeerdenlaan 49

8016 AX Zwolle

Telefoon: 038-4604411

E-mail: directie@markesteen.nl

Directeur: G. van den Heuvel